Mijn werkgever gaat de NOW aanvragen. Wat houdt dat in?

De meest prangende vragen (en antwoorden) n.a.v. de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Moet ik mij zorgen gaan maken over mijn baan? 

De regeling is er juist voor bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Dus ik blijf gewoon mijn salaris ontvangen? 

Ja, je werkgever moet het volledige salaris doorbetalen.

Waarom krijgt hij een deel van onze loonkosten vergoed?  

Om door de huidige periode van omzetdaling heen te komen en niemand te hoeven ontslaan.

Loopt het via een WW-uitkering? 

Nee, het heeft niets meer met WW te maken.

Dus ik teer niet in op mijn WW-rechten?  

Klopt.

Moet ik blijven werken?  

Ja. In overleg met je werkgever maak je afspraken over het werk, als dat er is. Liefst thuiswerken.

Kan ik ontslagen worden tijdens de NOW? 

Nee, niet om bedrijfseconomische redenen.

Daarna wel? 

Ja, dan geldt weer de normale ontslagbescherming.

Hoe lang loopt de NOW periode? 

3 maanden.

En als mijn contract afloopt tijdens de NOW? 

Dan hoeft de werkgever dat niet te verlengen.

Onder die eerdere regeling was er gedoe over de loonaanvulling, en over opsouperen van WW-rechten.

Dat is nu niet meer aan de orde.

Moet ik iets doen? 

Nee.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.