Waar kan ik als zzp'er financiële steun aanvragen?

Speciaal tijdens deze coronacrisis is de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemer (TOZO) in het leven geroepen.

Als je als zzp'er in tijdelijke financiële problemen zit dan kan je gebruik maken van de Bijzondere Bijstand zelfstandigen (Bbz).

Speciaal tijdens deze coronacrisis is de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemer (TOZO) in het leven geroepen. De eisen van de TOZO zijn soepeler dan bij de Bbz.

Je kan de TOZO aanvragen bij je eigen gemeente. Wacht daar niet mee! Ondanks dat de TOZO nog niet bij alle gemeentes al helemaal is ingericht kan je wel alvast je aanvraag indienen. Hoe eerder je de aanvraag indient hoe beter.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.