Waar moet een thuiswerkplek aan voldoen?

Door de coronacrisis werken we massaal vanuit huis, en zoveel mogelijk digitaal. Zijn alle thuiswerkplekken hier wel op ingericht?

Door de coronasituatie is onze manier van werken in korte tijd veranderd. We werken massaal vanuit huis en we doen zoveel mogelijk vergaderingen en bijeenkomsten digitaal. Zijn alle thuiswerkplekken hier wel op ingericht? Voldoet de keukentafel aan de Arbowetgeving? Wat kan je zelf doen en wat moet je als werkgever doen?

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Dat is geregeld in de Arbowet en is vastgelegd als 'zorgplicht' vanuit de werkgever. Het is dus zaak je werknemers actief te instrueren. Werknemers die nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebben moeten voorzien worden in de juiste ondersteuning om klachten te voorkomen.

Wat kan je zelf doen?

Als werknemer is het belangrijk om aan te geven wat je nodig hebt. Denk hierbij aan een verstelbare bureaustoel en de nodige hardware en software. Daarnaast zijn er nog andere behoeftes en oplossingen zoals aangepaste werktijden, ontspanningsoefeningen en duidelijke structuur belangrijk die juist op fysiek en mentaal vlak een rol spelen. 

Waar moet een thuiswerkplek aan voldoen?

De werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens wettelijke richtlijnen die staan beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Belangrijk bij het inrichten van de werkplek is o.a. een goede positie van het beeldscherm, een ontspannen houding van het lichaam en goede ondersteuning van de bovenbenen en onderrug. Bij een laptop is het nodig om een extra toetsenbord, een muis en eventueel een beeldscherm te gebruiken.

Daarnaast zijn er voorschriften voor beeldschermarbeid waar de werkplek aan moet voldoen:

  • Het beeldscherm is van goede kwaliteit, gemakkelijk instelbaar en kantelbaar en mag niet spiegelen

  • Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vastzitten

  • De werkplek moet een comfortabele houding mogelijk maken

  • De verlichting op de werkplek zorgt voor voldoende licht en beheert contrast tussen het beeldscherm en de omgeving

  • De programmatuur is aangepast aan de te verrichten taken

Na corona structureer thuiswerken mogelijk maken?

In deze bijzondere situatie is het best lastig om alle werknemers direct van de juiste spullen te voorzien om thuiswerken mogelijk te maken. Als je als werkgever structureel thuiswerken mogelijk wilt maken, dan is het niet verplicht maar wel aan te bevelen om een thuiswerkovereenkomst/-reglement op te stellen met een checklist over hoe de werkplek is ingericht en wat er nog mist.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.