Wanneer moet je een medewerker een vast contract aanbieden?

Meer informatie over tijdelijke contracten en vaste dienstverbanden.

Je mag een medewerker drie keer een tijdelijk contract aanbieden met een maximale totale duur van twee jaar (24 maanden). Deze zogenaamde ketenregeling houdt in dat bij de vierde keer verlengen of in totaal een arbeidsduur van meer dan 2 jaar, er een vast dienstverband ontstaat, tenzij een tussenperiode van 6 maanden + 1 dag in acht wordt genomen.

Lees meer over waar je op moet letten en wat je wel en niet kan regelen in het voorbeeldocument 'arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' en het White paper ‘Het aangaan van een arbeidsovereenkomst’.