Wat betekent de Brexit voor je klanten in het VK?

Het zal je niet ontgaan zijn, per 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Wat betekent dit voor je werkzaamheden voor klanten in het VK?

Het zal je niet ontgaan zijn, per 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Wat betekent dit voor je werkzaamheden voor klanten in het VK?

Overgangsperiode

Allereerst treedt er een overgangsperiode in tot 31 december 2020. Tijdens die overgangsperiode zal er voor bedrijven niet veel veranderen. Het VK blijft deel uitmaken van de EU-douane-unie en de interne markt en blijft onderworpen aan de EU-regels.

Het doel van de overgangsperiode is enerzijds het VK en de EU voldoende tijd te geven om de nodige onderhandelingen te voeren en hun toekomstige betrekkingen vorm te geven. Anderzijds moet deze periode bedrijven in staat stellen zaken te doen met het VK om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie na 31 december 2020.

De overgangsperiode kan eenmaal met twee jaar worden verlengd, tot 31 december 2022. 

De toekomst

Het is nog steeds moeilijk te voorspellen hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK eruit zal zien. De gevolgen voor bedrijven zullen pas duidelijk zijn als er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Het is een hele uitdaging om binnen deze relatief korte periode nieuwe afspraken te maken, vooral gezien de complexe relatie tussen het VK en de EU en het grote aantal kwesties waarover moet worden onderhandeld. Voordat de nieuwe overeenkomsten op 31 december 2020 in werking kunnen treden, moeten ze bovendien nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten, het Britse parlement en het Europees Parlement.

Kortom, er valt nog weinig te zeggen over de situatie vanaf 1 januari 2021, maar dit jaar kan je nog op de gebruikelijke manier zaken doen met klanten in het VK.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en later dit jaar met meer informatie komen als daar aanleiding voor is.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.