Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Per 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en hebben alle ondernemers te maken met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), in het Engels: de General Data Protection Regulation (GDPR).

Ook zelfstandige ontwerpers en ontwerpbureaus moeten op die datum hun privacybeleid op orde hebben, zowel zelfstandigen als bureaus. Voldoe je hier niet aan, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens enorme boetes opleggen van maximaal 20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde jaaromzet (en dan de hoogste van de twee).

Dossier AVG en privacy

Om jou wegwijs te maken in wat de AVG inhoudt en betekent voor jou als ontwerper, of opdrachtgever in de ontwerpsector, hebben we het dossier AVG en privacy aangemaakt, hier vind je alle informatie overzichtelijk bij elkaar:

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.