Zijn er subsidies ter ondersteuning van ontwerpers?

Informatie over verschillende instellingen die financiële ondersteuning kunnen bieden bij een (internationale) opdracht of presentatie.

Ja, die zijn er. Daarvoor kan je terecht bij verschillende instellingen, zoals:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemende Nederlanders die werken aan een duurzame en economisch sterke samenleving. Zij maken o.a. kostbare innovatieprojecten mogelijk door middel van de MIT-regeling. Ben jij als ontwerper of is jouw klant bezig met innovatie? Dan kan je gebruik maken van verschillende instrumenten zoals een kennisvoucher, haalbaarheidsonderzoek en netwerkactiviteiten.
     

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve industrie ondersteunt projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Zij hebben hiervoor speciaal een deelregeling.

  • Als je bent uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt, dan kan je – naast bestaande subsidieregelingen – bij het Stimuleringsfonds een voucher aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker.

  • WBSO is een fiscale regeling van de RVO voor research en development. Op de site van de RVO kun je een aanvraag indienen. Let erop dat je een aanvraag indient voordat je met het project begint. Er zijn veel verschillende subsidie-advieskantoren die je kunnen helpen met de aanvraag en de administratieve rompslomp rondom deze regeling.
     

  • Stichting Stokroos geeft (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.