Auteursrechten: praktische tips voor opdrachtgevers van ontwerpers

Een publicatie die opdrachtgevers op weg helpt bij het maken van duidelijke afspraken over auteursrecht en het gebruik van ontwerpen die al dan niet in opdracht zijn gemaakt.

Duidelijke afspraken over auteursrechten

Als ik wijzigingen in een ontwerp wil aanbrengen, moet ik dan overleggen met de ontwerper? Ik heb er tenslotte voor betaald, het ontwerp is dan toch van mij? Om deze en dergelijke vragen van opdrachtgevers te beantwoorden schreef de BNO het boekje 'Auteursrecht' voor opdrachtgevers. Met deze uitgave beschrijft de BNO het onderwerp voor het eerst specifiek vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. Anouk Siegelaar, juridisch adviseur van de BNO, probeert met de uitgave veelvoorkomende misverstanden weg te nemen, en opdrachtgevers te helpen bij het maken van duidelijke afspraken over auteursrechten en het gebruik van ontwerpen die al dan niet in opdracht zijn gemaakt. Dit is immers ook in het belang van de ontwerper. 
Uitgever: BNO, Auteurs: mr. Anouk Siegelaar, Ontwerp: Dietwee ontwerp en communicatie

mr. Anouk Siegelaar

Anouk Siegelaar is sinds 2004 juridisch adviseur bij de BNO. Zij adviseert leden over de meest uiteenlopende vraagstukken, van het beschermen van een ontwerp tot het sluiten van overeenkomsten met opdrachtgevers. Naast deze individuele belangenbehartiging houdt zij zich bezig met het collectieve belang, bijvoorbeeld door het opstellen en bijhouden van algemene voorwaarden en voorbeeldcontracten, vertegenwoordiging van ontwerpers t.b.v. de collectieve rechten, invloed uitoefenen op nieuwe wetgeving en het geven van voorlichting en onderwijs. Voorafgaand aan de BNO was Siegelaar werkzaam als advocaat, en als interim bedrijfsjurist bij diverse ondernemingen.