White paper Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

White paper over waar je op moet letten bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

In juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. In dit white paper wordt besproken waar je op moet letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Mag je bijvoorbeeld wel of niet een proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? En hoe zit het met het concurrentiebeding?