White paper Wijziging Arbowet

White paper over de gevolgen van de, op 1 juli 2017, gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet.

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Samengevat krijgt de bedrijfsarts meer bevoegdheden en wordt de rol van de preventiemedewerker belangrijker. De overgangsregeling eindigt op 1 juli 2018 en overtreding of niet naleving levert na deze datum direct een boete op. Lees in dit white paper meer over de gevolgen van de gewijzigde wet.