Branchemonitor 2012

Het jaarlijkse onderzoek van de BNO naar de prestaties van de ontwerpbranche met de resultaten uit het jaar 2010 uitgevoerd in 2011.

'Barre tijden', schreven we bij de cijfers uit de Branchemonitor 2009. En die kwalificatie verdient het nieuwe brancheonderzoek eigenlijk ook.

De ontwerpsector kreeg het in 2010 opnieuw en harder voor de kiezen. Wederom werden veel bureaus geconfronteerd met krimp, ontslagen, bezuinigingen. Maar er werd ook meer omzet behaald in enkele markten en meer bureaus exporteerden in vergelijking met het voorgaande crisisjaar. Bovendien wist de ontwerpsector totaal bezien het bedrijfsresultaat te consolideren.