Branchemonitor 2014

Het jaarlijkse onderzoek van de BNO naar de prestaties van de ontwerpbranche met de resultaten uit het jaar 2012, uitgevoerd in de laatste helft van 2013.

In 2012 lijkt de economische recessie zich te stabiliseren, maar de invloed van de langdurige crisis in de samenleving is blijvend. Ook de ontwerpbranche ondervindt voor het vierde jaar op rij de gevolgen aan den lijve. Weer hebben een aantal bureaus hun bedrijf moeten staken en zij die erin slaagden voort te bestaan is dat zelden gelukt zonder krimp of reorganisatie. Gevolg is dat er in 2012 - en dit jaar zelfs uitzonderlijk veel - banen in de sector verloren zijn gegaan.

Er is echter ook een positieve kant. De trend van nieuwe aanbieders die, in een groeiende markt van zzp'ers, in nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden gezamenlijk de markt betreden zet door. Opdrachtgevers weten deze nieuwkomers steeds vaker te vinden. Het aantal projecten dat door middel van crowdfunding kan worden gerealiseerd wordt ook talrijker. Opdrachtgevers weten deze nieuwkomers steeds vaker te vinden. Het aantal projecten dat door middel van crowdfunding kan worden gerealiseerd wordt ook talrijker. Opdrachtgevers weten deze nieuwkomers steeds vaker te vinden. Het aantal projecten dat door middel van crowdfunding kan worden gerealiseerd wordt ook talrijker.

De totale omzet van de branche in 2012 bedraagt 499 miljoen euro. Dat is een lichte daling van 2 miljoen ten opzichte van 2011. De zzp'ers realiseren echter sinds 2011 een substantieel hogere omzet ten opzichte van de vier voorafgaande jaren. De omzet per fte is zelfs wederom gestegen van 70.000 in 2011 naar 78.000 euro in 2012.

Nieuwe realiteit

De opbrengsten van ontwerpbureaus staan in deze marktsituatie nog steeds onder druk. Maar de creatieve ondernemers hebben zich aangepast. De bureaus en ontwerpers die de beproevingen in de achterliggende jaren hebben doorstaan zijn sterker uit de strijd gekomen en toegerust voor een nieuwe realiteit en alle kansen die er zijn.