Hoe zit het met stages?

Bijna iedereen loopt wel tijdens of soms ook na zijn studie stage. Een stage is geen dienstverband en sommige zaken zijn dan ook anders geregeld.

Het is bij de meeste ontwerpersopleidingen gebruikelijk dat je tijdens de opleiding een of twee stages doet. De keuze van de stage en de stageovereenkomst met het bureau worden in dat geval door de opleiding bepaald. De duur, aard, verzekering, stagevergoeding en dergelijke van de stage worden in dat geval voor de stagiair geregeld in een contract tussen stagebedrijf en opleiding. Sommige opleidingen laten het vinden van een geschikt stageadres aan de student zelf over.


Stages hebben meestal een lengte van drie tot zes maanden. Wat er in deze periode van je wordt verlangd, waar je aan mag werken en in welke mate je wordt begeleid verschilt van bureau tot bureau. Afspraken worden vastgelegd in een stagecontract. Hierin kan ook worden afgesproken wat er met de auteursrechten gebeurt.