Zijn er subsidies ter ondersteuning van ontwerpers?

Informatie over verschillende instellingen die financiële ondersteuning kunnen bieden bij een (internationale) opdracht of presentatie.

Ja, die zijn er. Daarvoor kan je terecht bij verschillende instellingen, zoals:

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemende Nederlanders die werken aan een duurzame en economisch sterke samenleving. Ondernemers met internationale ambities helpen zij door middel van informatie over de exportmarkt, een netwerk van zakenpartners en met financiële ondersteuning.

  Zo heeft de RVO de MIT Kennisvoucher. Ben je bezig met het verbeteren of vernieuwen van een product, productieproces of dienst? En je wilt een kennisinstelling zoals een universiteit onderzoek laten doen dan kan je de Kennisvoucher gebruiken. Met de voucher kan je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750,-.
   

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve industrie ondersteunt projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Zij hebben hiervoor speciaal een deelregeling.

 • Als je bent uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt, dan kan je – naast bestaande subsidieregelingen – bij het Stimuleringsfonds een voucher aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker.

 • WBSO is een fiscale regeling van de RVO voor research en development. Op de site van de RVO kun je een aanvraag indienen. Let erop dat je een aanvraag indient voordat je met het project begint. Er zijn veel verschillende subsidie-advieskantoren die je kunnen helpen met de aanvraag en de administratieve rompslomp rondom deze regeling.
   

 • Stichting Stokroos geeft (financiële) ondersteuning en sponsoring van kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder beeldende kunst en design.