Het einde van een arbeidsovereenkomst

In dit White paper wordt besproken waar je op moet letten bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

In dit white paper wordt besproken waar je opmoet letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Wijziging Arbowet

White paper over de aanpassingen van de Arbowet.

Collectieve rechten, auteursrechtvergoedingen voor ontwerpers en illustratoren

Een korte rondleiding door het land van de (belangrijkste) collectieve rechten.

Royaltyovereenkomst

In dit White paper wordt uitgelegd wat een royaltyovereenkomst is en waar je op kunt letten bij het onderhandelen.

Rechten na einde dienstverband

Wie beheert de rechten op ontwerpen die je voor je baas of voor klanten van het bureau hebt gemaakt? 

Gebruik voor eigen promotie en publiciteit

Kan je opdrachtgever bezwaar maken als je werk dat je voor hem/haar hebt gemaakt gebruikt voor je portfolio?

Voortijdig afscheid van opdrachtgever

Dit White paper gaat in op de situatie wanneer een opdracht niet verloopt zoals je had verwacht. Wat is je positie als ontwerper en hoe ga je daarmee om?

Freelance- of arbeidsovereenkomst?

In dit White paper wordt toegelicht wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, en wanneer niet.

BNO Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten (DBA)

In dit White paper wordt nader ingegaan op de speciaal voor ontwerpopdrachten door BNO ontwikkelde modelovereenkomsten.

Modelovereenkomsten: gebruikshandleiding

In dit White paper wordt uitgelegd hoe deze regeling werkt en hoe de modelovereenkomsten gebruikt kunnen worden.

Faillissement van de opdrachtgever

Als de opdrachtgever gedurende de opdracht failliet gaat, sta je dan met lege handen?

Auteursrechten en erfrecht

Hoe zit het met de rechten op je werk tijdens en na je leven?

Licentie of overdracht

Ontwerpers die in opdracht werken krijgen regelmatig het verzoek van een opdrachtgever, soms nogal dringend, om alle rechten op het ontwerp over te dragen. Hoe ga ja daar mee om en wat komt er bij kijken?

Betaald is betaald, toch?

Opdrachtgevers verkeren nog wel eens in de veronderstelling dat het ontwerp waar ze voor betaald hebben, helemaal van hun is en dat ze dat vrij kunnen gebruiken en toepassen. Dat kan soms tot vervelende discussies leiden.