Aanvullende voorwaarden intellectuele eigendomsrechten 2013 (NL/EN)

Deze Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden om bij het aangaan van de overeenkomst speciale afspraken te maken over de intellectuele eigendomsrechten. Alleen voor leden.

Aanvullende voorwaarden interieurontwerp en -architectuur (consument) 2013 (NL/EN)

Deze Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden bij opdrachten voor het tot stand brengen van een interieurontwerp, met name voor eenvoudigere opdrachten voor consumenten. Alleen voor leden.

Overeenkomst ontwerp en opmaak periodieken (NL/EN)

Wanneer een opdracht wordt verstrekt tot het ontwerpen van een magazine of andere periodiek, en partijen afspraken willen maken over de terugkerende opmaakwerkzaamheden en de verdere doorontwikkeling van het basis)ontwerp. Alleen voor leden.

Illustratoren / Animatoren overeenkomst (NL/EN)

Deze overeenkomst is bedoeld voor het vastleggen van een eenvoudige illustratie/animatie opdracht. Alleen voor leden.

Opdracht of -freelanceovereenkomsten (NL/EN)

De BNO heeft twee Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten ontwikkeld, die zijn goedgekeurd door de belastingdienst en - mits volledig nageleefd - zekerheid bieden dat buiten dienstverband wordt gewerkt. Alleen voor leden.

Opdrachtofferte / opdrachtbegroting (NL/EN)

Dit voorbeeld is bedoeld om een prijsopgave (offerte) te maken op basis van een begroting. Alleen voor leden.

Duurovereenkomst (NL/EN)

Voor ontwerpers en ontwerpbureaus die in het kader van een langere samenwerking met opdrachtgevers afspraken willen maken over bijvoorbeeld de duur van de samenwerking, tarieven en omzetgaranties. Alleen voor leden.

Bewerkersovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeldovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens door ontwerpers en ontwerpbureaus t.b.v. opdrachtgevers. Alleen voor leden.

BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (vrije vervanging) met toelichting (NL/EN)

Deze door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt om vast te leggen dat de opdrachtnemer geen persoonlijke verplichting heeft tot het verrichten van de werkzaamheden in een ontwerpopdracht en zich vrij mag laten vervangen. Alleen voor leden.

BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (geen gezag) met toelichting (NL/EN)

Deze door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt om vast te leggen dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een ontwerpopdracht. Alleen voor leden.

Matrix ondernemersvormen

Matrix met alle ondernemersvormen. Alleen voor leden.

Offerte / opdrachtbevestiging interieurontwerpopdracht

Voorbeeld Offerte / opdrachtbevestiging en voorwaarden interieurontwerpopdracht. Alleen voor leden.

Vergelijking ARVODI 2016 - AV BNO 2013

Vergelijking ARVODI 2016 en BNO voorwaarden 2013 (AV BNO), voorbeeldvragen en voorbeeldbrief. Alleen voor leden.

BNO Policy Plan 2014-2016

BNO Policy Plan 2014-2016.