Branchemonitor

Jaarlijks publiceren we de Branchemonitor met informatie over zaken als bedrijfsresultaat, omzet, markten, personeel en tarieven.


De BNO Branchemonitor kijkt altijd een jaar terug vanwege de tijd die het kost om recente goedgekeurde cijfers op te halen. Tevens worden mededingingsgevoelige gegevens, zoals uurtarieven, pas vrijgegeven wanneer dat toegestaan is. Hoewel de resultaten niet representatief zijn voor de sector als geheel, biedt het onderzoek waardevolle informatie over uurtarieven en ontwikkelingen. De gegevens dienen niet alleen als benchmark voor ontwerpers en ontwerpbureaus, maar worden ook gebruikt bij de lobby richting overheden en andere stakeholders.


Branchemonitor 2024

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2024 hebben betrekking op 2022. Een opmerkelijke factor in 2022 was de hoge inflatie, mede beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. Ondanks de geopolitieke onrust en de nasleep van de coronacrises groeide de Nederlandse economie met 4,5%. De impact van de inflatie op de uurtarieven binnen onze sector lijkt in 2022 nog beperkt. Lees hier meer over de Branchemonitor 2024.


Branchemonitor 2023

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2023 hebben betrekking op het tweede coronajaar 2021. De tijdens corona verwachte economische krimp bleef uit in 2021. De Nederlandse economie groeide dat jaar met 4,8%. Ook de ontwerpsector deed het goed. Lees hier meer over de Branchemonitor 2023.


Branchemonitor 2022

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2022 hebben betrekking op het eerste coronajaar 2020. De coronapandemie veroorzaakte een historische economische krimp in Nederland. Toch deed de ontwerpsector het niet slecht. De cijfers van 2020 tonen groei, aanpassingsvermogen en positiviteit. Lees hier meer over de Branchemonitor 2022.


Branchemonitor 2021

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2021 hebben betrekking op 2019, en laten nog een fors groeiende omzet voor zzp’ers en starters zien. Maar welke gevolgen hebben de coronamaatregelen gehad, en wat zijn de omzetverwachtingen voor 2020 en komend jaar? Lees hier meer over de Branchemonitor 2021.


Branchemonitor 2020

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2020 hebben betrekking op 2018, en tonen een gestage stijging van de gemiddelde omzet bij bureaus, en regelmatige onderhandelingen over voorwaarden met betrekking tot intellectueel eigendom en tarieven. Lees hier meer over de Branchemonitor 2020.


Branchemonitor 2019

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2019 hebben betrekking op 2017, en tonen positieve ontwikkelingen. We zien een actieve ontwerpsector met groei in aantal werkenden, omzet en gewerkte uren door zzp’ers. Lees hier meer over de Branchemonitor 2019.


Branchemonitor 2018

De cijfers in de BNO Branchemonitor 2018 hebben betrekking op 2016. De resultaten bevestigen het gesignaleerde groeiende optimisme in de branche. Het economisch herstel dat in 2015 voor het eerst sinds jaren zichtbaar werd, zet nu duidelijk door. Lees hier meer over de Branchemonitor 2018.