#Artikelen

18.06.2020

De BNO en inclusiviteit

De wereld staat op tegen racisme. Lees hier ons standpunt ten aanzien van inclusiviteit.


Nu de wereld opstaat tegen racisme bezinnen we ons als vereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus natuurlijk op ons standpunt ten aanzien van inclusiviteit.

Het Black Lives Matter-protest en gerelateerde berichten wijzen ons er opnieuw op dat ook in Nederland nog steeds sprake is van discriminatie en uitsluiting. We vinden het daarom belangrijk om te onderstrepen dat we als vereniging elke vorm van racisme of discriminatie afwijzen. We zijn principieel een diverse en inclusieve vereniging voor ontwerpers en ontwerpbureaus en dat is ook niet meer dan vanzelfsprekend, gezien het feit dat het ontwerpvak tot in alle haarvaten van de maatschappij doordringt.

Tegelijkertijd constateren we dat de ontwerpwereld nog niet in alle opzichten heel divers is. We schrijven dat toe aan de beroepskeuzes die mensen maken op basis van hun eigen talenten, voorkeuren en carrièreperspectieven. Maar we denken dat sociale en economische omstandigheden minstens zo sterk bepalende factoren zijn.

Via ons contact met de beroepsopleidingen volgen we de tendensen binnen de studentenpopulaties. Het grote aandeel studenten uit het buitenland valt steeds meer op. Dat geeft een kleurrijker en diverser beeld, ook ten aanzien van man-vrouwverhoudingen. We hopen dat dat beeld zich op den duur vertaalt in de ontwerpwereld en de community van de BNO.

Professionaliteit en faire uitoefening van het vak staan bij ons centraal.
Bijvoorbeeld door ons toelatingsbeleid dat uitgaat van de gevolgde beroepsopleiding of de kwaliteit van het werk. Sekse, ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid etc. spelen hierin geen rol, omdat uitsluitend wordt gekeken naar diploma of portfolio. Verder proberen we discriminatie en onrechtvaardigheid met een aantal bepalingen in onze gedragscode tegen te gaan. Die gedragscode gaat over de verhouding tussen ontwerpers onderling, het behandelen van werknemers en de verantwoordelijkheid die ontwerpers hebben ten aanzien van opdrachtgevers en de aard van de opdrachten. Als een aangesloten ontwerper in strijd met de maatschappelijke normen handelt, beschouwen wij dat als klachtwaardig. We hebben ons ook gecommitteerd aan de Code Diversiteit en Inclusie, enkele jaren terug geïntroduceerd in de culturele en creatieve sector.

Dit alles laat onverlet dat verdere aanscherping ten aanzien van discriminatie wat ons betreft een punt van aandacht is. De BNO toont wat leeft binnen de beroepsgemeenschap, het ontwerpvak en de maatschappij. We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en we vinden dat het onze rol is daarover te berichten aan de hand van wat ontwerpers en ontwerpbureaus doen. Wij schrijven niet voor, maar treden wel sturend en stimulerend op door de aandacht die we aan bepaalde zaken besteden in onze publicaties, door diverse projecten die we ondersteunen en afspraken die we maken.

Nu de wereld opstaat tegen racisme bezinnen we ons als vereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus natuurlijk op ons standpunt ten aanzien van inclusiviteit.

Het Black Lives Matter-protest en gerelateerde berichten wijzen ons er opnieuw op dat ook in Nederland nog steeds sprake is van discriminatie en uitsluiting. We vinden het daarom belangrijk om te onderstrepen dat we als vereniging elke vorm van racisme of discriminatie afwijzen. We zijn principieel een diverse en inclusieve vereniging voor ontwerpers en ontwerpbureaus en dat is ook niet meer dan vanzelfsprekend, gezien het feit dat het ontwerpvak tot in alle haarvaten van de maatschappij doordringt.

Tegelijkertijd constateren we dat de ontwerpwereld nog niet in alle opzichten heel divers is. We schrijven dat toe aan de beroepskeuzes die mensen maken op basis van hun eigen talenten, voorkeuren en carrièreperspectieven. Maar we denken dat sociale en economische omstandigheden minstens zo sterk bepalende factoren zijn.

Via ons contact met de beroepsopleidingen volgen we de tendensen binnen de studentenpopulaties. Het grote aandeel studenten uit het buitenland valt steeds meer op. Dat geeft een kleurrijker en diverser beeld, ook ten aanzien van man-vrouwverhoudingen. We hopen dat dat beeld zich op den duur vertaalt in de ontwerpwereld en de community van de BNO.

Professionaliteit en faire uitoefening van het vak staan bij ons centraal.
Bijvoorbeeld door ons toelatingsbeleid dat uitgaat van de gevolgde beroepsopleiding of de kwaliteit van het werk. Sekse, ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid etc. spelen hierin geen rol, omdat uitsluitend wordt gekeken naar diploma of portfolio. Verder proberen we discriminatie en onrechtvaardigheid met een aantal bepalingen in onze gedragscode tegen te gaan. Die gedragscode gaat over de verhouding tussen ontwerpers onderling, het behandelen van werknemers en de verantwoordelijkheid die ontwerpers hebben ten aanzien van opdrachtgevers en de aard van de opdrachten. Als een aangesloten ontwerper in strijd met de maatschappelijke normen handelt, beschouwen wij dat als klachtwaardig. We hebben ons ook gecommitteerd aan de Code Diversiteit en Inclusie, enkele jaren terug geïntroduceerd in de culturele en creatieve sector.

Dit alles laat onverlet dat verdere aanscherping ten aanzien van discriminatie wat ons betreft een punt van aandacht is. De BNO toont wat leeft binnen de beroepsgemeenschap, het ontwerpvak en de maatschappij. We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en we vinden dat het onze rol is daarover te berichten aan de hand van wat ontwerpers en ontwerpbureaus doen. Wij schrijven niet voor, maar treden wel sturend en stimulerend op door de aandacht die we aan bepaalde zaken besteden in onze publicaties, door diverse projecten die we ondersteunen en afspraken die we maken.


Ongetwijfeld zal menig ontwerper zich de komende periode engageren met de Black Lives Matter-beweging en met de katalyserende werking daarvan voor het noodzakelijke maatschappelijke debat hier in Nederland. Dat zal de BNO monitoren, we zullen erover berichten en zo mogelijk ook verder gevolg aan geven. We haken graag aan bij initiatieven die bij ons passen. Deel dus vooral je ideeën en eigen activiteiten met ons (info@bno.nl).


Afbeelding overzichtspagina: fragment muurschildering BNO door Max Kisman.