Colofon

Het colofon is een overzicht van de partijen die ons helpen onze online ambities te verwezenlijken.


HuisstijlWebsiteNieuwsmailsHostingAdvertenties

Neem contact op met Rita van Hattum (020-6244748 of rita@bno.nl)


Disclaimer

Deze website is eigendom van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer. 


Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan de BNO of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de BNO delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.


Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel de BNO deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Verantwoordelijkheid

De BNO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de BNO. 

Evenmin is de BNO verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder (website@bno.nl).


Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch de BNO, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens de BNO, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.