Ereleden

BNO-ereleden: mensen die vanwege hun grote verdiensten voor het vak en/of de vereniging zijn benoemd tot erelid.


De BNO kent ereleden: een soort ‘hall of fame’ van mensen die deze titel hebben gekregen vanwege hun grote verdiensten voor het vak en/of de vereniging. Allereerst is deze bijzondere status een teken van grote waardering en dank. Ereleden zijn een inspiratiebron voor andere ontwerpers. Daarnaast kunnen ereleden fungeren als ambassadeurs die op uiteenlopende manieren bijdragen aan het aanzien en de betekenis van het ontwerpvak. 


Overzicht BNO-ereleden

De huidige BNO is in 1996 ontstaan uit de fusie van hiervoor separaat actieve beroepsverenigingen, namelijk de bNO, voorheen Grafisch Vormgevers Nederland (GVN); BVV, voorheen Vereniging voor Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES); KIO, Kring Industrieel Ontwerpers; Nederlandse Illustratoren Club (NIC); Bond Nederlandse Stripmakers (BNS). De ereleden die door deze verenigingen zijn benoemd, zijn door de BNO ‘overgeërfd’. Lees hier meer over de (fusie)geschiedenis van de BNO.


Foto: Conny Bakker | Fotograaf: Marcel Krijger

Conny Bakker

Hoogleraar aan de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen en een autoriteit op het gebied van design en duurzaamheid. Zij coördineert en doceert verschillende cursussen duurzaam ontwerpen en circulair productontwerp. 


Naast de publicatie van wetenschappelijke artikelen en congrespapers deelt Conny Bakker haar kennis met de professionele wereld via artikelen voor de website van Guardian Sustainable Business, samen met Marcel den Hollander, en het boek Products That Last: product design for circular business models (2014), geschreven met Marcel den Hollander, Ed van Hinte en Yvo Zijlstra.                        


Conny Bakker is erelid vanwege haar bijzondere verdiensten voor het vak.


Gerbrand Bas

Als verbindend en voorwaardenscheppend entrepreneur heeft Gerbrand Bas gedurende de afgelopen dertig jaar een centrale rol gespeeld in de versterking van de Nederlandse designinfrastructuur. Nog steeds levert hij een grote bijdrage aan de afstemming en cohesie in de sector, vooral in zijn rol als secretaris van de Federatie Creatieve Industrie. Met zijn kennis van de ontwerpwereld en de organisaties daarbinnen levert hij, tamelijk geruisloos maar effectief, een waardevolle bijdrage aan het designklimaat in Nederland. 


Gerbrand Bas is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging en het vak.

Foto: Gerbrand Bas | Fotograaf:  Robert Verhoeve

Foto : Eugene Bay | Fotograaf: Jochem Jurgens

Eugene Bay

Naast zijn professionele loopbaan als grafisch ontwerper en (mede) oprichter van VBAT is Eugene Bay actief geweest in verschillende besturen van de beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (één van de verenigingen die later in de BNO zou opgaan).


Van 1990 tot 1995 was hij voorzitter van de bNO. Als getalenteerd spreker heeft hij vak en vereniging regelmatig vertegenwoordigd in binnen- en buitenland.


Eugene Bay is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging en het vak.


Karel J. Berkhout

Heeft zich als grafisch ontwerper steeds voor de ontwikkeling van het vak en de belangen van de beroepsbeoefenaars ingezet.


Karel Berkhout was oprichter van Beeldrecht (later opgegaan in Pictoright) en is lange tijd als voorzitter van die organisatie actief geweest. Als docent heeft hij vormgeving op de kaart gezet binnen de School voor de Journalistiek.


Karel Berkhout is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging en het vak.

Foto: Karel J. Berkhout

Foto: Jan Boterman

Jan Boterman

Heeft als typografie docent aan de Rietveld Academie veel grafisch ontwerpers de kneepjes van het vak geleerd. Binnen de bNO was Jan Boterman actief in de werkgroep zettechnieken en samen met o.a. Ben van Bercum, Edo van Dijk, Marianne Elbers, Harry Sierman, Marcel Straver en Trudi van Tilborgh de drijvende kracht achter de uitgave over de zetsystemen Monotype en Linotype.


Ook nam hij met toenmalig BNO-directeur Rob Huisman het initiatief tot de instelling van de leerstoel grafisch ontwerpen aan de UVA.


Jan Boterman is erelid van de BNO vanwege bijzondere verdiensten voor het vak.


Jan Brinkman

Medeoprichter van BRS (1969) en later, na een fusie met Premsela Vonk (interieurarchitectuur en productontwikkeling) een van de partners in BRS Premsela Vonk. Jan Brinkman was tot 2002 managing partner van het bureau dat later de naam Eden kreeg en vervolgens EdenSpiekermann is opgegaan. 


Naast het managen van zijn bureau was hij voorzitter van de GVN (grafisch vormgevers Nederland) en speelde hij een belangrijke rol in het voortbestaan van de vereniging. Jan Brinkman maakte deel uit van de stuurgroep die het toenmalige bestuur adviseerde over de transformatie van GVN naar bNO en is altijd actief betrokken gebleven bij de beroepsgroep. 


Jan Brinkman is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Jan Brinkman | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Hans Dirken

Hans Dirken

Was van 1972 tot 2001 verbonden aan de TU Delft als hoogleraar industrieel ontwerpen en een van grondleggers van de ingenieursopleiding industrieel ontwerpen. Tijdens zijn hoogleraarschap aan de TU-Delft diende hij een aantal termijnen als decaan en vervulde hij de functie van Rector Magnificus. Hij was gespecialiseerd in productergonomie en hele generaties industrieel ontwerpers hebben les van hem gehad. 


Ook speelde hij een actieve rol binnen de KIO (Kring Industrieel Ontwerpers). Binnen de BNO was hij geruime tijd voorzitter van de BNO Piet Zwart Prijs jury.


Hans Dirken is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor vak en vereniging.   


Lex Donia

Medeoprichter van ontwerpbureau Keja Donia en was een van de initiatiefnemers bij de oprichting van een bureautak binnen de toenmalige GVN (de vereniging voor grafisch vormgevers). Dit initiatief leidde tot het ontstaan van de bNO, beroepsverenging Nederlandse Ontwerpers met een afdeling individuele leden en een afdeling ontwerpbureaus. 


Lex Donia werd de eerste voorzitter van de bureauafdeling. In 1998 werd hij algemeen voorzitter van de BNO. Onder zijn sympathieke leiding werden de ‘clubculturen’ van bNO, KIO, KIO-branche en NIC verder met elkaar geïntegreerd.  


Lex Donia is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Lex Donia | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Tom Dorresteijn

Tom Dorresteijn

Opgeleid als communicatieadviseur. Toonde al snel een warm hart voor het ontwerpvak. Hij gaf presentaties over goed opdrachtgeverschap en werkte samen met gerenommeerde ontwerpbureaus. Het duurde dan ook niet lang of Tom Dorresteijn maakte de overstap van opdrachtgeverszijde naar de bureaukant: hij werd managing director van Studio Dumbar. 


In 2006 kozen de BNO-leden Tom Dorresteijn als voorzitter van de BNO. Hij is een pleitbezorger voor onderzoek naar designeffectiviteit en initiatiefnemer van de Design Accountability Awards. 


Tom Dorresteijn is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Gert Dumbar

Een van Nederlands beroemdste ontwerpers. Hij startte zijn carrière bij Tel Design, waar hij de nog steeds actuele NS huisstijl ontwierp en richtte daarna Studio Dumbar op. Een indrukwekkende klantenlijst en vele prijzen volgden: PTT, KPN, Aegon, Nederlandse Politie enz. 


Gert Dumbar is onderscheiden met de BNO Piet Zwart Prijs en het werk van Studio Dumbar is meerdere malen nationaal en internationaal bekroond. Gert Dumbar is actief in het onderwijs en organiseerde culturele events in het bijzonder in het Haagse Theater Zeebelt.  


Gert Dumbar is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

Foto: Gert Dumbar | Fotograaf: Guus Rijven

Foto: Lidewij Edelkoort | Fotograaf: Roy Teixeira

Lidewij Edelkoort

Designer en visionair met een grote betekenis voor ontwerpend Nederland en een voorbeeld voor velen. Als trend forecaster is ze beroemd in binnen- en buitenland. Lidewij Edelkoort zette - als directeur van de opleiding - de Design Academy in Eindhoven op de internationale kaart. 


Met exposities en presentaties bezorgde zij jong talent een podium. De afstudeertentoonstelling van de Design Academy ‘The Graduation Show’ werd door haar geplugd in Amsterdam en ontwikkelde zich vervolgens tot een event met internationale allure. 


Lidewij Edelkoort is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Jeroen van Erp

Als mede-oprichter en creatief directeur van het succesvolle multidisciplinair en internationaal opererende ontwerpbureau Fabrique is Jeroen van Erp een van de pioniers geweest van de ontwikkeling van digital design in Nederland. Hij is een breed georiënteerde visionair die zijn kwaliteiten voortdurend ook buiten zijn eigen bureau inzet: voor de ontwerpwereld deed hij dat onder meer als bestuurslid van de BNO, voor het Lab Vlieland en voor de Design & Emotion Society.  


Hij speelde een vitale rol in opzet, ontwikkeling en performance van de Dutch Creative Council en het Topteam Creatieve Industrie.


Jeroen van Erp schreef tientallen columns en artikelen in vakbladen en andere publicaties. Tot 2015 was hij actief als een van de directeuren van Fabrique, aansluitend aanvaarde hij in 2016 de functie van praktijkhoogleraar Concept Design aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.


Jeroen van Erp  is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak en de vereniging.

Foto: Jeroen van Erp | Fotograaf:  Krijn van Noordwijk

Foto: Theo Groothuizen

Theo Groothuizen

Medeoprichter van industrieel ontwerpbureau Landmark. Theo Groothuizen heeft verschillende bestuurlijke functies vervuld in KIO en KIO-branche en BNO. Hij was een van de pleitbezorgers van een fusie tussen KIO, KIO-branche en bNO. Na de fusie was hij bestuurslid en voorzitter van de afdeling industrieel ontwerpers van de BNO.


Ook speelde Theo een actieve rol binnen de internationale koepelorganisaties ICSID en BEDA. Zijn carrière kreeg een vervolg in het internationale domein: vanaf 2005 vervulde hij verschillende functies in het buitenland gericht op innovatie en techniek voor het ministerie van Economische- en Buitenlandse zaken. 


Theo Groothuizen is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Ton Haak

Verbonden aan Tel Design in de 70er jaren en later een van de oprichters van Landmark (met Jan Lucassen, Theo Groothuizen, Marcel Vroom en Ton Haas). Hij was actief binnen de GVN en stond samen met Tel Design aan de basis van ‘De Vorm’, het eerste design magazine van Nederland dat werd gemaakt voor de Stichting Industriële Vormgeving.


Bij afwezigheid van toenmalig directeur Titus Yocarini trad Ton Haak op als waarnemend directeur van de GVN. Hij vertrok in 1994 naar de V.S. en verhuisde in 2015 naar Portugal.


Ton Haak is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging. 

Foto: Ton Haak

Foto: Simon den Hartog | Fotograaf: Jochem Jurgens

Simon den Hartog

Begon zijn carrière bij Steendrukkerij de Jong en co. Hij maakte naam als bevlogen directeur van de Rietveld Academie (1974-1999), waar hij stond voor nationale en internationale samenwerking in het kunstvakonderwijs.


Hij wist met zijn bestuur een fusie met andere opleidingen te voorkomen, waardoor de Rietveld een eigen signatuur kon behouden. Simon den Hartog stond aan de basis van het in 1990 opgerichte Sandberg instituut, dat zich later onder leiding van Jos Houweling ontwikkelde tot gerenommeerde Masteropleiding.


Simon den Hartog is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Adrian van Hooydonk

Boegbeeld van Nederlands automotive design. Als BMW Group’s Chief Designer is hij een tot de verbeelding sprekende inspiratiebron voor veel industrieel ontwerpers en TU-studenten die een carrière ambiëren in de automotive industrie.


Door zijn lezingen, presentaties en interviews enthousiasmeert hij mensen in en buiten het vak.


Adrian van Hooydonk is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

Foto: Adrian van Hooydonk | Fotografie:  BMW AG

Foto: Rob Huisman | Fotograaf: Jochem Jurgens

Rob Huisman

Tussen 1986 en 2013 was Rob Huisman directeur van de BNO. Hij vervulde die functie met verve en zorgde voor groei van het ledenbestand. Hij stond aan de wieg van de oprichting van een afdeling voor ontwerpbureaus binnen de bNO.


Andere wapenfeiten: de fusie tussen de ontwerpersverenigingen KIO, KIO-branche en bNO, opname van de illustratoren en vrije vormgevers binnen de BNO en (samen met Gerbrand Bas van Designlink) de oprichting van de Nederlandse Design Prijzen, tegenwoordig de Dutch Design Awards.


Rob Huisman is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Aart Janszen

Opgeleid als product ontwerper op de AIVE (inmiddels Design Academy Eindhoven), maar vooral werkzaam geweest in management en bestuurlijke functies in de culturele sector en de theaterwereld.


Als bestuurder heeft hij veel betekend voor de VES (vereniging vrije vormgevers), later bVV (beroepsvereniging Vrije Vormgeving). Toen de bVV opging in de BNO werd Aart Janszen op voordracht van veel enthousiaste vrije vormgevers benoemd als erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Aart Janszen is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Aart Janszen

Foto: Hella Jongerius | Fotograaf: Nick Ballón

Hella Jongerius

Creatief toptalent. Bouwde een ongelofelijke hoeveelheid kennis opbouwde rond de toepassing van kleuren en ongebruikelijke materialen. Ze werkt(e) voor internationale merken zoals Ikea, Vitra, KLM, Danskina, Maharam en Artek.


Na haar studie aan de Design Academy (destijds AIVE) viel ze op met haar ontwerpen in ongebruikelijke materialen, zoals de Soft Urn en een zachte flexibele wasbak. In 1993 richtte ze haar eigen studio JongeriusLab op. In 2009 verplaatste ze haar bureau naar Berlijn, waar ze nog steeds woont en werkt. 


Hella Jongerius is erelid vanwege haar bijzondere verdiensten voor het vak.


Claudy Jongstra

Ontwerper en kunstenaar Claudy Jongstra maakt sinds jaar en dag ontwerpen, textiele kunstwerken en monumentale installaties van organische materialen zoals gevilte wol en zijde in natuurlijke pigmenten.


Lang voordat haar mentaliteit en werkwijze door anderen werden omarmd, besloot zij al het productieproces dicht bij huis te houden op haar autarkische boerderij – onder meer door het in stand houden van een kudde Drentse heideschapen en het kweken en telen van oude plantsoorten voor het verven – en op duurzame, circulaire wijze te werken. Claudy Jongstra stelt zich met haar oeuvre en de wijze waarop ze de kunstwerken maakt bewust ook op als activist, die zich hard maakt voor zaken die echt van belang zijn voor onze planeet.


Claudy Jongstra is erelid vanwege haar bijzondere verdiensten voor het vak.

Foto: Claudy Jongstra | Fotograaf: Christiaan Jaeggi

Foto: PeterKersten | Jochem Jurgens

Peter Kersten

Van oorsprong specialist in marketing en communicatie, en een enthousiast pleitbezorger van goede vormgeving. Met een tussenstap als account director bij ontwerpbureau Keja Donia, was hij jarenlang verbonden aan Canon Europe. Hij was in de jaren 90 van de vorige eeuw verantwoordelijk voor het gehele marketing en communicatiebeleid van Canon in Europa.


Voor de BNO gaf hij regelmatig lezingen over creatieve zakelijke dienstverlening en belichtte hij het ontwerpvak vanuit de opdrachtgeverskant en internationaal perspectief. In 2002 werd hij gekozen als voorzitter van de BNO. Na afloop van zijn voorzitterschap is hij actief gebleven voor de BNO met name op het terrein van internationalisering. 


Peter Kersten is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Madeleine van Lennep

Madeleine van Lennep was van mei 2013 tot april 2023 directeur van de BNO. Daarvoor vervulde zij verschillende functies binnen het culturele veld, waarbij ze met name rond beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed beleid koppelde aan praktijk.

 

Tijdens haar directeurschap heeft ze in belangrijke mate bijgedragen aan de verdere professionalisering van de BNO en de versterking van het relatienetwerk. Ze bracht nieuwe energie en jong elan en wist het ledental ook in moeilijke tijden op peil te houden.


Onder haar leiding heeft de BNO zich ontwikkeld tot een kennisinstituut dat velen weten te vinden en is de vereniging zichtbaarder en eigentijdser geworden. Dat weerspiegelt zich ook in de uitgaven Dutch designers Magazine en Dutch designers Yearbook.


Madeleine van Lennep is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Madeleine van Lennep | Fotograaf: Ilco Kemmere

Ton Limburg

Grafisch ontwerper en was lange tijd penningmeester van de GVN. Ook vervulde hij functies als bestuurslid en in de kascommissie van de vereniging. Als onbezoldigde stille kracht binnen de vereniging zorgde Ton Limburg voor zeer waardevolle publicaties ter ondersteuning van de aangesloten ontwerpers.


Hij schreef onder andere de publicatie ‘In een Zwart Gat’ voor startende ontwerpers en de uitgave ‘honorarium richtlijnen', een veel geraadpleegd boekje dat houvast gaf bij het maken van offertes. Als docent was hij lange tijd verbonden aan de HKU.  


Ton Limburg is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Ton Limburg | Fotograaf: Jan Knol

Foto: Herman Marres

Herman Marres

Komt van origine niet uit het vak, maar door de samenwerking met zijn partner en sieraadontwerper Rian de Jong, nam hij bestuurlijke taken voor de beroepsgroep vrije vormgevers op zich.


Was zaakwaarnemer voor en lange tijd voorzitter van de vereniging voor vrije vormgevers VES (later bVV).


Herman Marres is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Loek Martin

Na een carrière bij achtereenvolgens Defensie en Philips ontdekte hij de boeiende wereld van illustratoren en werd hij gevraagd zijn ervaring voor deze beroepsgroep in te zetten. Loek Martin speelde als voorzitter van de NIC een belangrijke rol in de verzakelijking en positionering van de vereniging.


Loek Martin was de aanjager van het proces tot samengaan van NIC met BNO. Over de geschiedenis van de NIC schreef hij het boek ‘Een Illuster Genootschap’.


Loek Martin is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Loek Martin | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Paul Mijksenaar

Paul Mijksenaar

Oprichter van Mijksenaar, het internationaal vooraanstaande bureau voor wayfinding en information design. Op vliegvelden over de hele wereld wijzen de ontwerpen van dit bureau reizigers de weg. Paul Mijksenaar is een extreem analytisch ontwerptalent en een veelgevraagd designcolumnist voor tal van vak- en publieksbladen.


Zijn archief is enorm en daar put hij nog steeds uit voor inspirerende lezingen over wayfinding en information design. Hij was professor Vormgeving en Visuele Informatie aan de TU Delft. Naast alle prijzen (waaronder de BNO Piet Zwart Prijs) die hij in ontvangst mocht nemen, heeft hij inmiddels eigen award in het leven geroepen: de Paul Mijksenaar Design for Function Award.


Paul Mijksenaar is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Wolfram Peters

In augustus 2018, tijdens de viering van het 40-jarig bestaan en de openingsreceptie van de nieuwe studio en werkplaats van npk design, maakte partner Wolfram Peters, toch wel enigszins geëmotioneerd, bekend dat hij later dat jaar afscheid zou nemen van het ontwerpbureau dat mede zijn naam draagt.


Met dat afscheid is tevens een einde gekomen aan de markante veertigjarige carrière van één de iconen van het Nederlandse design. En aanleiding voor gepast eerbetoon in de vorm van een erelidmaatschap van de BNO wegens zijn bijzondere verdiensten voor het vak.


Wolfram Peters is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

Foto: Wolfram Peters | Fotograaf: Thomas Lenden

Foto: Renny Ramakers | Fotograaf: Jouk Oosterhof

Renny Ramakers

Opgeleid als kunsthistoricus met een grote passie voor design. Richtte in 1993 met Gijs Bakker Droog Design op. Renny Ramakers is internationaal bekend als boegbeeld van ‘Dutch Design’.


Zij heeft zich als initiator, adviseur, curator, auteur en spreker met groot succes ingezet om de kracht en de breedte van het ontwerpvak wereldkundig te maken. 


Renny Ramakers is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Timo de Rijk

Designhistoricus en als professor Design Cultures and Society jarenlang verbonden aan de TU Delft en de Universiteit Leiden, een unieke dubbelfunctie.


Hij was curator van verschillende tentoonstellingen, hoofdredacteur van publicaties zoals MORF en het Dutch Design Year Book. Sinds september 2016 is hij directeur van het Design Museum Den Bosch. Van 2012 tot 2018 was hij algemeen voorzitter van de BNO. 


Timo de Rijk is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor vak en vereniging.

Foto: Timo de Rijk | Fotograaf: Job Jansweijer

Foto: Walt de Rijk | Fotograaf: Jochem Jurgens

Walt de Rijk

Illustrator Walt de Rijk was, met Dick Valenteijn, oprichter van de NIC (Nederlandse Vereniging voor Illustratoren) en altijd, ook als bestuurder, actief betrokken gebleven bij de vereniging. 


Walt de Rijk is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Robert van Rixtel

Grafisch ontwerper en een belangrijke initiator en producent van uitgaven over het vak. Inmiddels beroemd is zijn reeks ‘Roots’-publicaties: een reeks korte biografieën van een hele generatie grafisch- en communicatie-ontwerpers.


De producties komen onder zijn leiding vrijwel met gesloten beurzen tot stand door de belangeloze medewerking van auteurs, fotografen, drukkers en papier leveranciers. Dutch Design Daily is een van de andere initiatieven waarbij Robert van Rixtel actief betrokken is. 


Robert van Rixtel is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

Foto: Robert van Rixtel | Fotograaf: Lisa Klappe

Foto: Margot Rolf

Margot Rolf

Margot Rolf is een van de leading ladies van de Nederlandse textiele beeldende kunst. Ze ontwerpt wandkleden en toont in haar werk een groot begrip voor kleur, materialen en de toepassing daarvan.


Haar werk maakt deel uit van veel internationale museale collecties. Als docent heeft ze haar kennis gedeeld met nieuwe generaties ontwerpers. Ook was ze als bestuurslid betrokken bij de VES (vrije vormgevers, later bVV). 


Margot Rolf is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Guus Ros

Grafisch ontwerper. Medeoprichter van BRS (1969) en later, na een fusie met Premsela Vonk (interieurarchitectuur en productontwikkeling) een van de partners in BRS Premsela Vonk (later Eden/EdenSpiekermann).


Was met veel humor voorzitter van de GVN en de latere bNO. Samen met Andrew Fallon realiseerde in hij 2005 een uitgave bestaande uit een serie interviews met vakgenoten onder de titel ‘Senior ontwerper’.


Guus Ros is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Guus Ros | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Bavo van Rossum

Bavo van Rossum

Drukker en uitgever met hart voor het ontwerpvak. Was actief binnen de GVN en loodste de vereniging als penningmeester door bijzonder zware tijden. 


Bavo van Rossum is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Henk Schellens

Industrieel ontwerper en hoofd van de designafdeling bij Philips in Eindhoven. Actief binnen de KIO.


Hij speelde een centrale rol bij de organisatie van het ICSID/Icograda congres dat in 1987 in Amsterdam, tijdens de legendarische manifestatie Holland in Vorm, plaatsvond. 


Henk Schellens is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Henk Schellens | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Joost Swarte | Fotograaf: Jan Klaas Timmerman

Joost Swarte

Multi-ontwerptalent: grafisch ontwerper, stripmaker, industrieel ontwerper en architect. Joost Swarte is vooral bekend van zijn illustraties, maar zijn activiteiten zijn veelzijdig en leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het vak.


Zo begon hij tijdschriften over strips, was hij initiatiefnemer van de Haarlemse Stripdagen en nauw betrokken bij de Illustratie Biënnale. Hij is gastdocent in verschillende landen en in Nederland gaf hij op vrijwel alle kunstopleidingen les. 


Joost Swarte is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Fokko Tamminga

Fokko Tamminga was directeur van drukkerij Ando en heeft in die functie bijzonder veel betekend voor Haagse ontwerpgemeenschap.


Hij is opgetreden tegen de uitwassen van de aanbestedingscultuur en maakte zich hard voor een goede positie van de ontwerpsector. 


Fokko Tamminga is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Fokko Tamminga | Fotograaf: Jeroen van der Meyde

Foto: Nicole Uniquole | Fotograaf: Carla van de Puttelaar

Nicole Uniquole

Sinds de jaren negentig is Nicole Uniquole internationaal actief als design curator, conceptontwikkelaar en tentoonstellingsmaker. De BNO leerde haar kennen door het project Via Milano. Doel van dit BNO-initiatief was om het beste Nederlandse werk dat tijdens de Salone del Mobile in Milaan getoond werd ook in Nederland te laten zien.


Inmiddels heeft Nicole Uniquole wereldfaam verworven door haar Masterly tentoonstellingen, waarbij ze hedendaags design combineert met het werk van oude meesters. Ze weet in haar werk op onnavolgbare wijze uiteenlopende werelden te verbinden en maakte spraakmakende tentoonstellingen zoals Dutch Design - Huis van Oranje in Paleis Oranienbaum, Royal Showpieces in Paleis Het Loo en Masterly © - Nederlands Paviljoen tijdens de Salone del Mobile in Milaan.


Nicole Uniquole  is erelid vanwege haar bijzondere verdiensten voor het vak.


Dick Valenteijn

Illustrator Dick Valenteijn is, samen met Walt de Rijk, oprichter van de NIC en altijd, ook als bestuurder, actief betrokken gebleven bij de verenging. 


Dick Valenteijn is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Dick Valenteijn | Fotograaf: Jochem Jurgens 

Foto: Fiel van der Veen | Fotograaf: Jochem Jurgens

Fiel van der Veen

Illustrator Fiel van der Veen heeft als voorzitter van de NIC en als actief lid gevochten voor de belangen van visuele makers. Hij was een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Stichting Collectieve Rechten Illustratoren en Ontwerpers (SCRIO).


SCRIO is opgegaan in Pictoright en ook binnen die organisatie was hij actief.


Fiel van der Veen is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Jeroen Verbrugge

Industrieel ontwerper en directeur van Flex Design, het bureau dat hij in de jaren 90 samen met Ronald Lewerissa oprichtte. Naast zijn drukke praktijk promoveerde hij en was hij actief als bestuurslid en in verschillende commissies van de BNO.


Hij was mede-initiator van onderzoek naar design en effectiviteit en voerde actief lobby voor een betere positie van de creatieve industrie o.a. door zijn activiteiten voor CRISP en zijn bestuurslidmaatschap van de Dutch Creative Council. 


Jeroen Verbrugge is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Jeroen Verbrugge

Foto: Pieter Vos | Fotograaf: Aad Hogendoorn

Pieter Vos

Oprichter van Kop of Munt (financieel adviesbureau voor de creatieve industrie). Van 2012 tot 2018 was Pieter Vos in penningmeester van het BNO-bestuur.


Naast zijn rol als zeer betrokken bestuurder, heeft hij een actieve rol gespeeld in de reorganisatie van de administratie van de BNO.


Pieter Vos is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Jurgen Wiersma

Speelde jarenlang een leidende rol gespeeld in de NIC/Nederlandse Vereniging van Illustratoren en heeft met Loek Martin aan de wieg gestaan van het samengaan van NIC en BNO in 1998.


Als bestuurslid van de BNO vertegenwoordigde hij de belangen van de illustratoren. 


Jurgen Wiersma is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Jurgen Wiersma | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Marijke van der Wijst | Fotograaf: Ari Versluis & Ellie Uytenbroek

Marijke van der Wijst

Interieurarchitect van naam en faam. Ontwerper van tentoonstellingen veelal in opdracht van de culturele sector zoals musea. Ze ontwierp onder meer het interieur van het Anne Frankhuis en de trouwzaal in de Beurs van Berlage tijdens de huwelijksvoltrekking van Willem Alexander en Máxima.


Marijke van der Wijst werkte  voor verschillende grote bedrijven als ontwerper en adviseur. 


Marijke van der Wijst is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.


Hans de Wit

Interieurarchitect en oprichter van Wit Design, een bureau gespecialiseerd in het ontwerp van beurspresentaties. Verenigingsman in hart en nieren en geliefd als voorzitter van de KIO.


Hans was nauw betrokken bij de fusie tussen de ontwerpersverenigingen KIO, KIO-branche en bNO. 


Hans de Wit is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Hans de Wit | Fotograaf: Jochem Jurgens

Foto: Titus Yocarini | Fotograaf: Jochem Jurgens

Titus Yocarini

Was van 1972 tot 1976 directeur van de GVN. Hij was zeer gedreven in die functie en onderhield goede contacten met vooraanstaande ontwerpers. Dankzij zijn geluidsopname van het debat tussen Wim Crouwel en Jan van Toorn in Museum Fodor, waarbij ze hun tegengestelde opvattingen en ideeën over objectieve vormgeving bespraken, kon jaren later de publicatie ‘Het Debat’ door ZOO producties uitgegeven worden.


Ook na zijn functie bij de GVN bleef hij actief bij de ontwerpwereld betrokken, zo schreef hij de Lecturis documentaire ‘Vak in Beweging’ waarin de geschiedenis van de beroepsvereniging is opgetekend. 


Titus Yocarini is erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor de vereniging.


Jos van der Zwaal

Als strateeg en partner binnen Millford van den Berg design zette Jos van der Zwaal zich in voor meer onderlinge uitwisseling tussen bureaus binnen de BNO.


Hij schreef regelmatig artikelen over het vak en in 2000 werd zijn boek ‘Design voor Opdrachtgevers’ gepubliceerd. Ook loodste hij als voorzitter de Stichting Nederlandse Design Prijzen door een moeilijke periode. 


Jos van der Zwaal is erelid van de BNO, vanwege grote verdiensten voor de vereniging.

Foto: Jos van der Zwaal | Fotografie: Jochem Jurgens

Overleden BNO-ereleden

Omdat de BNO hecht aan haar eigen geschiedenis en die van de ontwerpsector, noemen we naast het overzicht van de huidige ereleden ook bewust de ereleden die zijn overleden. Als vertrekpunt is 1968 gekozen, toen de voormalige GKf uiteen viel in een aantal kleinere beroepsverenigingen. Weliswaar loopt de geschiedenis van de beroepsverenigingen terug tot begin 20ste eeuw, maar uit die tijd is onvoldoende betrouwbare informatie terug te vinden.

 • Gerd Arntz (1900-1988)
  Grafisch ontwerper, bekend om zijn pictogrammen.

 • Anthon Beeke (1940-2018)
  Een begrip in de wereld van het grafisch ontwerp. Anthon Beeke begon zijn carrière bij Total Design en richtte in 1981 zijn eigen ontwerpstudio ‘Studio Anthon Beeke’ op. Bekend werd hij o.a. door zijn ‘naakte meisjes alfabet’ en door zijn indringende affiches voor o.a. Toneelgroep Amsterdam, Globe en de Kunstrai. Met levenspartner Lidewij Edelkoort maakt hij o.a. het tijdschrift Bloom. 

 • Jan Bons (1918-2012)
  Grafisch ontwerper, geroemd om zijn affiches voor Toneelgroep de Appel en het iDFA. 

 • Ben Bos (1930-2017)
  Grafisch ontwerper en schrijver. Hij was tot 1991 verbonden aan Total Design en zette zich nationaal en internationaal in voor vak en erfgoed.

 • Cees Braakman (1917-1995)
  Meubelontwerper, hij gaf tot 1978 leiding aan het ontwerpteam van Pastoe.

 • Dick Bruna (1927-2017)
  Illustrator, wereldwijd bekend vanwege zijn geesteskind Nijntje.

 • Wim Crouwel (1928-2019)
  Een van de meest vooraanstaande ontwerpers van Nederland en medeoprichter van Total Design in 1963. Hij bleef lange tijd als directeur aan TD verbonden. Grote bekendheid verwierf hij met het lettertype New Alphabet en met zijn affiches voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Naast zijn werk als ontwerper en bureaumanager was hij actief in het onderwijs (kunstacademies, Erasmus Universiteit en TU Delft). Van 1985 tot 1993 was hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. In 1996 trad hij aan als eerste voorzitter van de uit de fusie van bNO, KIO en KIO-branche ontstane BNO. Sinds 2014 is zijn naam verbonden aan het instituut voor erfgoed grafische vormgeving en typografie: het ‘Wim Crouwel instituut’. 

 • Jan van Duppen (1939-2019)
  Onderwijsman in hart en nieren. Mede door hem is de Design Academy (voorheen AIVE) een opleiding van internationale naam en faam geworden. Samen met Jan Lucassen legde hij de basis voor een nieuw onderwijssysteem voor de academie: het fundament waar later door mensen als Lidewij Edelkoort op voortgebouwd kon worden. Binnen de KIO en de BNO was hij actief in raden en commissies.

 • Dick Ellfers (1910-1990)
  Veelzijdig ontwerper, bekend van zijn affiches voor het Holland Festival en de nog altijd actuele reclamezuil voor de RAI in Amsterdam.  

 • Wim Gilles (1923-2001)
  Industrieel ontwerper en enige jaren directeur van de AIVE (voorloper Design Academy Eindhoven). Mede-oprichter KIO (Kring Industrieel Ontwerpers). 

 • Friso Henstra (1928-2013)
  Veelzijdig illustrator, striptekenaar en docent.

 • Wim Jaarsveld (1914-1994)
  Industrieel ontwerper en docent IVKNO (voorloper Rietveld Academie).

 • Louis Kalff (1897-1976)
  Multidisciplinair ontwerper, architect. Verbonden aan Philips en ontwerper van het Philips beeldmerk. Naamgever van het Louis Kalff Instituut.

 • Cecile Kanteman (1919-2007)
  Modemarketingconsultant. Actief binnen de KIO. Ontving als eerste de Grand Signeur, de meest prestigieuze onderscheiding in de modebranche.

 • Friso Kramer (1922 - 2019)
  Is opgeleid als interieurarchitect, maar heeft grote beroemdheid gekregen als product ontwerper. Friso Kramer richtte in 1963 samen met Wim Crouwel, Benno Wissing, Paul en Dick Schwarz het ontwerpbureau Total Design op. Daarna was hij directeur van het ontwerpbureau van Ahrend, waarvoor hij o.a. de beroemde Revolt stoel ontwierp. Van recentere datum is de Friso Kramer Led, een lichtarmatuur voor de openbare ruimte. Naast zijn werk als ontwerper was hij docent binnen het kunstvakonderwijs en maakte hij zich in verschillende besturen hard voor de creatieve industrie. Zijn werk is vele malen bekroond en in 1983 ontving hij als eerste de BNO Piet Zwart Prijs. 

 • Kho Liang Ie (1927-1975)
  Invloedrijk industrieel en ruimtelijk ontwerper. Oprichter van bureau KhoLiang Ie Associates. Ontwierp producten voor o.a. Artifort en stond aan de basis van de inrichting van Schiphol.

 • Hans Kraayenhof (1938-1992)
  Industrieel ontwerper. Werkte o.a. voor Philips en de Bijenkorf, doceerde aan de academie in Eindhoven en was actief binnen de KIO en BEDA.

 • Hans G. Kresse (1921-1992)
  Illustrator. Werkte voor Toonder studio’s en was de schepper van vele legendarische strips, waaronder Eric de Noorman.

 • Willy de Majo (1917-1993)
  Grafisch ontwerper en oprichter van ICOGRADA; international council of graphic design organisations)

 • J.B.M. Mes (1923 – 2003)
  Directeur van Van Besouw Tapijten. Ging revolutionaire samenwerking aan met Benno Premsela.

 • Hubregt van der Meulen (1927-1991)
  Wetenschappelijk hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Raad van Toezicht GVN, bNO.

 • Hein Molenaar (1909- ?)
  Ontwerper en illustrator. Actief binnen de Gkf (o.a. als voorzitter) en GVN. 

 • Riet Neerinx (1925-2012)
  Sieraadontwerper en conservator van het Gemeente Museum Arnhem.

 • Jantien Peeters (?-?)
  Directeur GVN en echtgenote van Ben Bos. 

 • Benno Premsela (1920-1997)
  Alom geroemd ontwerper. Prominente en stimulerende figuur in het culturele leven. Ontwierp spectaculaire etalages voor de Bijenkorf. Richtte samen met Jan Vonk BRS Premsela Vonk op.

 • Frans van der Put (1930-2011)
  Industrieel ontwerper en designmanager bij Philips. Actief als bestuurslid van de KIO (Kring Industriële Ontwerpers).

 • Wim Rietveld  (1924-1985)
  Meubelontwerper en zoon van Gerrit Rietveld. Beroemd om zijn werk bij Gispen. In de 70er jaren verbonden aan de TU-Delft as buitengewoon hoogleraar.

 • Cor Rosbeek (1944-2019)
  Geprezen om zijn verdiensten als meesterdrukker die voor en met veel ontwerpers prachtige hoogstandjes heeft vervaardigd. Kwaliteit was daarbij altijd belangrijker dan geld. Cor Rosbeek was als penningmeester actief binnen een van de voorlopers van de BNO: de GVN (Grafisch Vormgevers Nederland).

 • Helmut Salden (1910-1996)
  Letterontwerper en boekverzorger, o.a. bekend van zijn werk voor uitgeverij Van Oorschot. Zijn werk is vele malen bekroond. 

 • Karel Sanders (?-?)
  Directeur van het Amsterdamse Instituut voor Industriële Vormgeving en (mede) oprichter van de KIO.

 • Jurriaan Schrofer (1926-1990)
  Grafisch, ontwerper, typograaf. O.a. onderscheiden met de H.N. Werkmanprijs. Ook actief als docent en voorzitter Federatie voor Kunstenaarsverenigingen.

 • Frans Spruijt (1931-2009)
  Directeur van kwaliteitsdrukkerij Mart Spruijt. Zeer begaan met het ontwerpvak en actief in het verenigingsleven (KvGO, NAGO etc). 

 • Peter van Straaten (1935-2016) 
  Veelzijdig illustrator. Verwierf grote bekendheid met politieke tekeningen, cartoons en strips.

 • Karel Suyling (1926-2014)
  Grafisch ontwerper / reclamemaker. Maakte o.a. reclamecampagnes voor Citroën. Was betrokken bij de oprichting van de Kring van Industriële Ontwerpers (KIO) en bestuurslid van de Vereniging Reclame-ontwerpers en Illustrators (VRI).

 • Ootje Oxenaar (1929-2017)
  Grafisch ontwerper. Ontwierp de mooiste bankbiljetten ter wereld in opdracht van de Nederlandsche Bank: zonnebloem, snip, vuurtoren, etc.

 • Otto Treumann (1919-2001)
  Van oorsprong Duitse ontwerper die van grote betekenis was voor de naoorlogse Nederlandse vormgeving.

 • Emile Truijen (1928-2003)
  Industrieel ontwerper. Werkte onder meer samen met Rob Parry. Was met Jan Lucassen oprichter van Tel Design. Was hoogleraar aan de TU Delft.

 • Marjan Unger (1946-2018)
  Kunsthistorica en curator. Hoofdredacteur Morf, directeur Dutch Form (voorloper van het Vormgevingsinstituut), oprichter van de afdeling Vrije Vormgeving van het Sandberg Instituut. Sieraadverzamelaar en auteur van het standaardwerk over het Nederlandse sieraad in de 20e eeuw. 

 • Gerard Unger (1942-2018)
  Grafisch ontwerper en typograaf met een internationale reputatie. Hij ontwierp meer dan twintig lettertypes en nam vele prijzen voor zijn werk in ontvangst. Hij gaf o.a. les aan de Gerrit Rietveld Academie en was als professor verbonden aan de Universiteit van Reading (UK) en aan de Universiteit van Leiden. Gerard Unger was erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

 • Tomi Ungerer (1931-2019)
  Zijn leven en werk trotseert gemakkelijke categorisering. Hoewel hij het best bekend stond als auteur en illustrator van kinderboeken, omvat het oeuvre van Tomi Ungerer diverse praktijken zoals illustratie, reclame, schrijven, collage, beeldhouwkunst en architectonisch ontwerp. Vanaf het begin van zijn carrière in de jaren 1950 daagt het werk van Ungerer sociale normen en conventies uit met adembenemende originaliteit. Tommy Ungerer was erelid van de BNO vanwege grote verdiensten voor het vak.

 • Jaap Vegter (1932-2003)
  Schrijver en striptekenaar. Maakte maatschappijkritische strips o.a. voor Vrij Nederland.

 • Aart Verhoeven (1929-2001)
  Grafisch ontwerper. Doceerde aan verschillende opleidingen en was actief in de GVN.

 • Jan Vonk (1931-2012)
  Interieurarchitect. Werkte samen met Benno Premsela met wie hij bureau Premsela Vonk oprichtte, dat later fuseerde met BRS. Bestuurslid BNO.

 • Peter Vos (1935-2010)
  Veelzijdig illustrator. Verwierf grote bekendheid en zijn werk is meermalen bekroond.

 • Fiep Westendorp (1916-2004)
  Illustrator, bekend van Jip en Janneke en haar illustraties voor de boeken van Annie M.G. Schmidt.

 • Benno Wissing (1923-2008)
  Grafisch ontwerper en medeoprichter Total Design. 

 • Nel Zwart (?-?)
  Ontwerpster en echtgenote Piet Zwart.

 • Piet Zwart (1885-1977)
  Multitalent: grafisch-, product en ruimtelijk ontwerper, fotograaf. Bij een groot publiek bekend door zijn ontwerp van de Bruynzeel keuken. Naamgever van het Piet Zwart Instituut en de BNO Piet Zwart Prijs. In 1999 door de BNO uitgeroepen tot 'dé Nederlandse ontwerper van de 20ste eeuw'. Contact

Er is veel zorg aan dit overzicht besteed. Mochten er onverhoopt toch fouten in staan of ontbreken er credits, neem dan contact met ons op via: 020-6244748 of info@bno.nl.