Opzeggen

Je bent niet tevreden over onze diensten of je stopt met je ontwerppraktijk. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je het lidmaatschap wilt opzeggen. Lees hier hoe je dat kunt doen.


Je kunt je lidmaatschap opzeggen door:


  • Vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar een aangetekende brief te sturen aan: BNO t.a.v. administratie, WG Plein 600, 1054 SK Amsterdam.

  • Vóór 1 december een e-mail te sturen naar contributie@bno.nl (let op: alleen geldig ontvangen, wanneer deze per e-mail is bevestigd, anders dan met een out-of-office reply).


Tussentijds opzeggen, waarbij het lidmaatschap met onmiddellijke ingang wordt gestopt, is alleen mogelijk op specifieke, in de statuten genoemde gronden. 


Heb je vragen over opzeggen, neem dan contact op met de administratie via contributie@bno.nl. En waarom je ook wilt opzeggen: laat het ons in elk geval weten, zodat wij onze dienstverlening waar mogelijk kunnen verbeteren.