#Artikelen

14.07.2022

Leiderschap in een creatieve wereld #3

Column van Ries Meertens over leiderschap. Dit keer over overtuiging.


Tekst door Ries Meertens.


Of je nu bureaupartner, éénpitter of medewerker bent, leiderschap is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Het is echter niet iets waar de meesten van ons bewust mee bezig zijn. Samen met de BNO wil ik daar graag verandering in brengen. Mede op basis van jouw inbreng schrijf ik een column om tot inzichten te komen over dit alomvattende onderwerp, zodat jij meer grip krijgt op jouw leiderschap.


Leiderschap

In mijn laatste blog over leiderschap noemde ik vier punten die een leider kenmerken.


Een leider:


 • Geeft richting aan het bedrijf;

 • Krijgt of neemt mensen daarin mee;

 • Ontwikkelt nieuwe initiatieven;

 • Kan loslaten en aan anderen overlaten.


Deze punten komen aan bod in deze en komende blogs, vandaag gaat het over richting geven.


Hoger doel

Tijdens een van mijn colleges over ondernemerschap op de TU Delft vroeg ik de studenten naar het beeld dat zij hebben bij leiderschap. Zij kwamen tot de conclusie dat de leider om te beginnen een prikkelende, inspirerende visie, een droom of een verhaal uitdraagt, waarmee hij (of zij) richting geeft aan de organisatie. En dat is exact waar het om draait.

Zonder hoger liggend doel is een leider geen leider. Er bestaan nog altijd ‘leiders’ die die denken dat een grote mond, macht en/of geld bepalend zijn voor leiderschap, maar dan kom je in de categorie autocraten, waarvoor in onze vrije samenleving maar weinig ruimte is.


Leider of manager

Een andere categorie leiders is die van de managers, die meestal meer of ook bezig zijn met de realisatie van de visie en doelen op dagelijks niveau. In kleinere organisaties (veel ontwerpbureaus dus) liggen de rollen van inhoudelijke leider en manager vaak bij één persoon. En dat is ook logisch.

Bij andere bureaus zie je vaak een combinatie van verschillende typen leiders, die meestal vrij complementair zijn, zoals bijvoorbeeld de inhoudelijk sterke leider en daarnaast de leider die zich meer focust op de zakelijk-organisatorische kant van het bedrijf. 


Overtuiging

De natuurlijke leider is de persoon die vanuit een krachtige overtuiging leeft en werkt. 

Leidende ontwerpers en architecten hebben vaak een sterke inhoudelijke visie, zoals:


 • Duurzaamheid draait om producten die zeer lang meegaan;

 • Ontwerpers moeten beter en slimmer gebruik maken van onze bronnen;

 • Iedereen een betaalbaar huis;

 • Architectuur draagt bij aan meer sociale cohesie;

 • Mensen zijn gelukkiger en werken beter in een mooie en gezonde omgeving;

 • Ontwerpers zijn er om een meer sociale wereld te creëren;

 • Alleen met een divers team kun je echt innoveren.


Aanscherpen

Het gaat hier dus duidelijk niet om omzet, winst, succes of groei, zoals sommigen wellicht denken. Dat zijn ‘slechts’ resultaten en altijd een gevolg van je overtuiging. Mogelijk herken je in de punten hierboven al wat van je eigen overtuigingen. De kunst is nu om zo'n overtuiging heel scherp neer te zetten, voor jezelf en voor je organisatie, zodat anderen die zich hierin herkennen en geneigd zijn om met je mee te gaan.

Dat aanscherpen vergt vaak enig denk- en schrijfwerk en reflectie met derden om te voorkomen dat je in algemeenheden, kromme formuleringen of een onduidelijke tekstbrij blijft hangen.


Infinite Game

Simon Sinek – die we al kenden van The Golden Circle – verwoordt in zijn speech over The Infinite Game mooi wat de kracht kan zijn van zulke dieperliggende overtuigingen, die grote groepen mensen in beweging kunnen krijgen. 

The Infinite Game gaat over organisaties en leiders met een hoger doel (vanuit een diepe overtuiging), moedig leiderschap, vertrouwen in het team, waardevolle concurrentie en flexibele strategie. Het is absoluut de moeite waard om de speech even te bekijken!


En jij?

Wanneer jij jouw diepste overtuiging scherp hebt kun je ook makkelijker uitleggen wat je doet, wat je ambieert en zal je mensen daarin meenemen.


 • Hoe staat het met jouw overtuiging? 

 • Lukt het je om deze duidelijk te maken aan anderen? 

 • Lukt het je om mensen mee te krijgen?


Laat je reactie achter de op de LinkedIn-pagina van de BNO.

In de komende blogs zal ik deze en de ingebrachte inzichten nader uitdiepen.