#Artikelen

26.05.2021

Open Oproep Bouwen aan talent

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert een nieuwe subsidie voor intensieve samenwerkingstrajecten tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers.


Dit artikel verscheen eerder op de website van het Stimuleringsfonds


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie start met een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid waarmee een intensief samenwerkingstraject van drie maanden tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers wordt gefinancierd. Geïnteresseerde ontwerpbureaus kunnen zich nu aanmelden en een onderzoeksvoorstel indienen. We spreken met Carlijn Limburg, projectleider impulsregeling Bouwen aan talent (BAT).

Odoo CMS - een grote afbeelding

Waarom Bouwen aan talent?

"Het Stimuleringsfonds heeft de ambitie om verder te bouwen aan talentontwikkeling, een van de zes doelstellingen van het fonds. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de generatie ontwerpers die recent zijn afgestudeerd of komende periode in het vakgebied werkzaam willen worden. Er is, mede door de covid-19-crisis, momenteel een groot tekort aan plekken waar deze groep ervaring kan opdoen. Ook is er weinig ruimte om een eigen stem of visie te ontwikkelen. Daarmee bestaat er een groot risico dat er na de crisis een dunne spoeling resteert van deze jonge generatie makers actief in design, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Met middelen uit het tweede steunpakket voor de cultuursector kunnen we zorgen voor een belangrijke extra impuls voor de sector."


Wat kunnen we verwachten?

"De eerste van twee samenhangende Open Oproepen Bouwen aan talent is onlangs geopend. Dit deel is gericht op de ervaren ontwerpbureaus die een samenwerkingstraject willen aangaan met een startende ontwerper. Voorstellen beschrijven een bepaald actueel thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp voor onderzoek met een startende ontwerper, en worden beoordeeld op de relevantie ervan en de benadering van de samenwerking."

Odoo CMS - een grote afbeelding

Binnen de Open Oproep Bouwen aan talent krijgen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers de kans om gezamenlijk aan een actuele opgave te werken. Foto: Atelier NL door Peter de Ronde


Wanneer kan je als startende ontwerper of maker reageren?

"Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt half juli de tweede open oproep, waarvoor startende ontwerpers zich kunnen inschrijven, reagerend op een van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel. Dat geldt zowel voor recent afgestudeerde ontwerpers als voor ontwerpers die al een paar jaar bezig zijn – met of zonder diploma. Wat we van hen vragen is een reactie waarin zij inzicht bieden in motivatie, hun ontwerpvisie, aanwezige deskundigheid en hoe de opgave gaat bijdragen aan hun professionalisering en ontwikkelpotentie.""We zoeken naar een gelijkwaardige samenwerking, waarbij een succesvolle matching leidt tot uitwisseling van ideeën en kennisdeling."


Is het een veredelde stage?

"Dat is niet wat we voor ogen hebben. We zoeken naar een gelijkwaardige samenwerking van geselecteerde bureaus en geselecteerde ontwerpers, waarbij een succesvolle matching leidt tot uitwisseling van ideeën en kennisdeling in een open samenwerking. Dat gaat twee kanten op. Het doel van de regeling is bij te dragen aan kennis, ervaring, netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers aan de ene kant, en biedt ervaren ontwerpbureaus aan de andere kant de mogelijkheid om extra ontwerpkracht in te zetten voor relevant onderzoek en experiment. Dat voorziet in een frisse en naar wij hopen diverse, blik op je onderzoeksvraag en wie weet waar dat toe leidt."


Wat is het verschil met de Regeling Talentontwikkeling?

"Sinds 2013 krijgen opkomende ontwerptalenten dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds via de Regeling Talentontwikkeling een jaar lang de kans zich optimaal te ontwikkelen op het artistieke en professionele vlak. Dat doen ze op eigen kracht met een beurs van €25.000 euro. Met Bouwen aan talent gaan we kort en krachtig te werk. We bieden in 2021 minimaal 100 samenwerkingstrajecten van drie maanden aan, dus 100 ontwerpbureaus worden gematcht met 100 startende ontwerpers. Word je geselecteerd, dan ontvang je als startende ontwerper een subsidiebedrag van 6.250 euro op basis van twee dagen per week voor een periode van drie maanden. Als geselecteerd ontwerpbureau ontvang je hetzelfde bedrag op basis van een tijdsinvestering van één dag per week voor een periode van drie maanden."


Vragen

Heb je vragen over Bouwen aan talent, neem dan contact op met een van de leden van het projectteam BAT: 

Carlijn Limburg via c.limburg@stimuleringsfonds.nl 

Tibor Bijl via t.bijl@stimuleringsfonds.nl


Het eerste deel van de Open Oproep Bouwen aan talent gericht op ervaren ontwerpbureaus staat open tot en met 21 juni 2021. Deel twee, gericht op startende ontwerpers, staat open van 12 juli tot en met 24 augustus 2021. Vanwege de omvang van dit tijdelijke impulsprogramma wordt in het najaar 2021 opnieuw een ronde met twee Open Oproepen Bouwen aan talent uitgezet volgens precies dezelfde procedure.