#Artikelen

17.03.2020

Temperatuur in de branche #1

Het Coronavirus heeft grote gevolgen. We houden de vinger aan de pols van ontwerpers en ontwerpbureaus, en doen verslag. Dit is de eerste update uit het veld.


De verscherpte maatregelen die de verspreiding van het Coronavirus moeten beteugelen hebben gevolgen voor alle branches en bedrijven, ook voor de ondernemingen en zelfstandigen in de creatieve sector. Samen met andere brancheorganisaties lobbyt de BNO bij de overheid voor goede ondersteuning van ontwerpers en ontwerpbureaus. Ook houden we je op de hoogte over alle ontwikkelingen, ervaringen en initiatieven, onder meer via verslagen uit de praktijk.

We hebben een aantal bureaus gebeld met de vraag hoe ze omgaan met de situatie en er is een oproep op de website geplaatst om ervaringen en vragen te delen.


Winstverwachtingen bijgesteld

De bureaus die we spraken nemen de RIVM-richtlijnen in acht en volgen de aanbevelingen van de overheid. Bezoek aan congressen, events voor klanten en personeelsuitjes zijn afgelast. Omdat veel grote ondernemingen als banken, consultancies en verzekeringsmaatschappijen alle externe besprekingen en afspraken hebben afgezegd, worden pitches en presentaties on hold gezet. Toch ziet het er naar uit dat er voorlopig nog voldoende lopende opdrachten zijn om door te kunnen werken. Wel zijn de consequenties voor freelancers groot, want bureaus zetten ze voorlopig niet meer in.

Erg onzeker is wat er op de langere termijn gaat gebeuren en winstverwachtingen worden al bijgesteld. Iedereen hoopt dat de impact van Corona binnen een maand of twee minder zal zijn geworden. In dat geval valt de schade te overzien; als het langer duurt wordt het zeker problematisch vanwege loonkosten, stagnatie van opdrachten en projecten etc.


Thuiswerken soms complex

De meeste ontwerpbureaus vragen hun medewerkers (deels) thuis te werken. Daartoe horen instructies bij met betrekking tot databeveiliging, communicatie etc. Dat kan overigens, zeker gezien de zware bestanden en programma’s die nodig zijn, nog best complex zijn. Eenmaal per week werkoverleg, soms live en soms online; fysieke bureaus worden virtueel.

De ene ontwerpdiscipline wordt harder getroffen dan de andere. In sectoren die afhankelijk zijn van beurzen, events en het samenkomen van mensen is de situatie ernstig: binnen onze sector zijn dat met name designers en bureaus die zich richten op de livecommunicatiesector, zoals ontwerpers van beurspresentaties en live events. In die gevallen is arbeidstijdverkorting aangevraagd. Ook bureaus die voor de culturele sector werken verwachten nu en in de nabije toekomst een terugval van opdrachten.

De mondiale crisissituatie kan voor het uitblijven van buitenlandse betalingen zorgen. Uitstel van belastingbetaling kan in die situaties soelaas bieden.


Zorgen en onzekerheid

Kleine ondernemers zien al uitstel van opdrachten. In bepaalde gevallen hebben ze uit voorzorg freelancers gecanceld en doen ze bepaalde werkzaamheden nu zelf om geld te besparen. De angst om ziek te worden en niet aan een prestatieverplichting (zoals contractueel vastgelegd) te kunnen voldoen is groot. Ook zijn er zorgen bij ontwerpers die zich op een beurs zouden presenteren – denk bijvoorbeeld aan de Salone in Milaan en de boekenbeurs in Leipzig – en die daar investeringen voor hebben gedaan zoals de huur van ruimtes en beursstand, en reis- en verblijfskosten.

Grotere bureaus denken terug aan de kredietcrisis in 2008 en vrezen ook dat budgetten die eigenlijk voor communicatie en design waren gereserveerd heroverwogen en anders verdeeld zullen worden. Ook zal het aantal dubieuze debiteuren stijgen, vanwege financiële problemen aan klantzijde. Tot slot is er onzekerheid over de voortgang in de gehele keten: toeleveranciers die niet kunnen leveren of door sluiting amper bereikbaar zijn. Veel hangt af van voldoende cashflow en zo min mogelijk stagnatie in de procesgang.

Wordt vervolgd.

Deze situatie is voor ons allemaal nieuw, dus heb je ideeën hoe we jou of anderen kunnen ondersteunen. Laat het weten! meldpuntcorona@bno.nl.