#Artikelen

29.04.2020

Voor/door designers: Creative Show-off

Maria Ignatovich (managing director Dutch Portfolio) over hoe er in twee weken een volledige digitale editie van de Creative Show-off uit de grond werd gestampt.


tekst: Kim Hoefnagels, beeld via Dutch Portfolio

De rubriek 'voor/door designers' gaat in op initiatieven van ontwerpers /ontwerpbureaus die van nut zijn voor de ontwerp-community.


Nog een dikke maand en dan zou de derde editie van de Creative Show-off, een portfolio-avond in festivalsetting voor ontwerpers en creatieven, plaatsvinden in Utrecht. Maar toen kwam 12 maart 2020, de dag dat in Nederland de eerste corona-maatregelen werden aangekondigd. In de opeenvolgende dagen werd snel duidelijk dat het creatieve feestje in zijn huidige vorm niet kon doorgaan.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Toch was afblazen het laatste waar de initiatiefnemers aan dachten. Maria Ignatovich, van brand design agency Dutch Portfolio, het Utrechtse bureau dat mede verantwoordelijk was voor de organisatie en branding: "Met deze avond spelen we in op een behoefte aan persoonlijke feedback bij jong talent en de laagdrempelige kennismaking tussen bureaus. We waren ervan overtuigd dat deze formule ook digitaal kon werken en stelden een nieuw projectteam samen met FX Agency en Viltjesavond." In twee weken stampten zij een volledig digitale editie uit de grond: de Creative Show-off HOME EDITION.


Wat was de grootste uitdaging bij deze ommezwaai van fysiek naar digitaal?

"Deelnemers waarderen de Creative Show-off als gelegenheid om spontaan in contact te komen met andere creatieve bureaus of ontwerpers in spe. Voor studenten is het daarnaast een kans om zichzelf in de kijker te spelen en feedback te vragen op hun portfolio. Het is een avond zonder voorwaarden en zonder verwachtingen, waardoor er volop creatieve kruisbestuivingen kunnen ontstaan.

De grootste uitdaging was om deze vorm van interactie online te faciliteren. We moesten op zoek naar een platform voor een plenair programma dat voor iedereen vrij toegankelijk was. Daarnaast was het belangrijk dat de deelnemers ook de mogelijkheid hadden om één-op-één gesprekken te voeren."

Odoo CMS - een grote afbeelding


Wat was de ontwerpuitdaging voor jullie?

"Veel van de branding lag al op de plank, maar deze opzet bracht andere vraagstukken met zich mee zoals: Hoe maak je een livestream onderdeel van de merkbeleving? En hoe zorg je dat iedereen de avond vanuit huis als een feestje ervaart? Details maken echt het verschil. Je moet je voorbereiden op verschillende situaties zoals een technisch storing of als er ongemakkelijke stiltes vallen. Dan kan de crew snel inspelen op deze spontane momenten."


Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd?

"Dat je heel goed een creatief feestje volledig online kan organiseren én beleven. Sterker nog, dat het er in bepaalde opzichten makkelijker op wordt. De locatie, hapjes en drankjes zijn niet meer nodig en niemand hoeft te reizen. Waar het uiteindelijk om draait, is een waardevolle kennisuitwisseling en die kan prima online plaatsvinden. Dat die vorm van interactie een andere flow heeft dan in een fysieke context is wel iets om als facilitator rekening mee te houden en op in te spelen.

Gelukkig was de bereidheid om digitaal deel te nemen aan de HOME EDITION groot, er deden 25 bureaus en ruim 100 deelnemers mee. De tijd lijkt rijp voor dit soort ‘thuis events’. Wij zien dan ook kansen voor bedrijven, ook buiten de creatieve sector, die online interactie willen aangaan met hun doelgroep. Momenteel verkennen we de mogelijkheden om het concept ook voor hen door te ontwikkelen."

Odoo CMS - een grote afbeelding


Waarom is het belangrijk dat er een Creative Show-off is?

"De kloof tussen creatief talent en creatieve bureaus is behoorlijk groot. Opleidingen bereiden jonge ontwerpers weinig concreet voor op de praktijk, waardoor een sollicitatiegesprek pas vaak het eerste moment is dat hij of zij zichzelf professioneel presenteert. Wij willen studenten graag eerder een zetje in de goede richting geven, zodat ze beter zijn voorbereid en bureaus eerder hun talent kunnen spotten. Daar profiteren wij natuurlijk ook van.

Daarnaast grijpen we de avond aan om contacten te leggen en te onderhouden met andere bureaus en creatieve professionals die op hun beurt hier ook weer hun voordeel mee doen. Zie het als een netwerkborrel, maar dan zonder zakelijke afspraken en verplichtingen. In die ongedwongen, creatieve kennisuitwisseling heeft de BNO eerder bijgedragen als klankbord en sparringpartner. Zij hebben een helikopterview op de sector en kunnen daarmee analyses maken en toekomstscenario’s bieden die erg waardevol zijn."

 
 

Wat is het toekomstperspectief van de Creative Show-off?

"Aanvankelijk was de Creative Show-off onze eigen creatieve speeltuin, waar we helemaal los konden gaan met ontwerpen, zonder rekening te houden met de wensen van een klant. Tijdens de HOME EDITION merkten we dat het event ook voorziet in een andere behoefte: we waren met z'n allen op een ‘plek’ waar we elkaar troffen, inspireerden en ons vanuit huis even in het creatieve netwerk konden onderdompelen.

Dit creatieve feestje geven we graag nog een keer en de vraag ernaar is groot, maar de organisatie is volledig vrijwillig gedaan en we moeten kijken hoe we de funding voor een volgende keer rond kunnen krijgen. Een datum is daarna zo geprikt!"