#Dossiers

Dossier Pitches

Informatie voor zowel opdrachtgevers als ontwerpbureaus over het onderwerp pitches.


Kiezen voor design is voor iedere onderneming of organisatie een belangrijke strategische beslissing, die verstrekkende consequenties kan hebben voor haar product of dienst. De meeste opdrachtgevers weten goed waarom ze een ontwerper of ontwerpbureau willen inschakelen. Het vinden van een geschikt en bij de opdracht passend ontwerpbureau blijkt in de praktijk vaak een grote uitdaging. Over die keuze en wat te verwachten van de uitkomst van een ontwerpopdracht overheerst bij de meeste opdrachtgevers onzekerheid.


De pitch

De pitch lijkt een goede methode om met bureaus en hun werkwijze kennis te maken. De ontwerpbranche ziet het aantal pitches de laatste jaren sterk toenemen. Dat zou geen probleem zijn mits voor de gevraagde inspanning redelijk wordt betaald. Echter in veel design pitches wordt van de deelnemers verwacht dat zij zonder enige vergoeding (een groot deel) van de opdracht in concept of schetsontwerp opleveren om überhaupt kans te maken op de opdracht. 

Nu maken wij een onderscheid tussen een bureaupresentatie en een pitch. Bij een bureaupresentatie wordt bestaand werk gepresenteerd en bij een pitch worden nieuwe ideeën gepresenteerd. Zo is een bureaupresentatie vaak onderdeel van het acquisitietraject en een pitch onderdeel van een opdracht. In de praktijk zien we dit onderscheid echter niet zo duidelijk en verwachten opdrachtgevers dat ontwerpers nieuwe ideeën presenteren in het acquisitietraject. Dit spanningsveld zorgt ervoor dat sommige bureaus volledig afzien van deelname aan pitches. 


Aandachtspunten bij een pitch

Een pitch is bij lange na niet de enige manier om tot een goede keuze van een ontwerpbureau te komen èn zeker niet de beste. Bij de informatie in dit dossier zijn alternatieve formats en aanwijzingen te vinden. Mocht u desondanks besluiten een pitch te organiseren en ontbreekt de tijd om alle informatie te lezen, let dan op de volgende aandachtspunten:

 

  • Zorg voor een heldere briefing

  • Beperk het aantal deelnemende bureaus

  • Kies bureaus op basis van portfolio en reputatie

  • Ga met alle deelnemers persoonlijk in gesprek

  • Voorzie alle deelnemers van dezelfde informatie

  • Reserveer voldoende tijd

  • Stel een vergoeding vast als er creatief werk gevraagd wordt

  • Aanvaard dat de rechten bij de deelnemende bureaus blijven

  • Ga vertrouwelijk om met informatie van/over de deelnemende bureaus in terugkoppeling en evaluatie


Links