#Dossiers

Dossier Verdienmodellen

Er zijn verschillende verdienmodellen die ontwerpers kunnen gebruiken om inkomsten te genereren. Gerard Otten van Department C maakte voor ons een overzicht.


Er zijn verschillende verdienmodellen die ontwerpers kunnen gebruiken om hun werk te commercialiseren en inkomsten te genereren. Het ene verdienmodel kan beter werken voor een specifiek soort ontwerpwerk of een bepaalde niche in de markt, terwijl een ander verdienmodel breder kan worden toegepast.

We vroegen Gerard Otten (DepartmentC), met zijn ervaring als zakelijk manager en adviseur voor verschillende ontwerpbureaus, om een aantal mogelijkheden te inventariseren. Hij sprak hiervoor met ontwerpers en ontwerpbureaus in uiteenlopende vakdisciplines.


Verschillende verdienmodellen

Veelvoorkomende verdienmodellen voor ontwerpers zijn het werken op uurbasis, het aanbieden van projectprijzen, het verkopen van intellectuele eigendom, het licentiëren van ontwerpen, het aanbieden van abonnementen op ontwerpdiensten en het verkopen van door jou ontworpen producten.


Het verdient aanbeveling na te denken over de verschillende verdienmodellen die beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden toegepast op jouw ontwerpdiensten of producten afhankelijk van de aard van de opdracht.