#FAQ

Ben je verwerker als je als ontwerper de hosting en / of het onderhoud van een website verzorgt voor een opdrachtgever?

Bij het hosten en onderhouden van een website heb je toegang tot allerlei privacygegevens of sla je die zelfs op. Als verwerker moet je dan aan verschillende verplichtingen voldoen.


Aan de ‘achterkant’ van een website worden allerlei persoonsgegevens verzameld, zoals het bezoekersgedrag via cookies, e-mailgegevens voor het verzenden van een nieuwsbrief, en financiële en adresgegevens als er een webshop is. Als je deze website in opdracht van een klant hebt ontworpen en gerealiseerd, is de klant de verantwoordelijke volgens de privacywetgeving. Als jij de hosting verzorgt dan sla jij deze gegevens voor de opdrachtgever op. Daarmee ben je verwerker en moet je aan alle verplichtingen voldoen die dat met zich meebrengt.

Je kunt er ook voor kiezen om de hosting bij een andere partij onder te (laten) brengen, en de klant zelf het contract met de hostingpartij te laten sluiten. Dan ben je geen verwerker meer, mits je geen enkele toegang hebt tot die persoonsgegevens. Heb je die wel, bijvoorbeeld omdat dat nodig is in kader van onderhoud van de website, dan ben je wel weer verwerker. Bedenk dus goed of het nodig is dat je over de persoonsgegevens beschikt, of toegang hebt en houd daar in het ontwerp rekening mee, dat noemen we privacy by design.