#FAQ

Bij- en nascholing, voor wie is dat verplicht?

De Wet op de Architectentitel (WAT) verplicht architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks tenminste 16 uur aan passende bij- en nascholing te besteden.


Ondanks dat deze verplichting niet voor andere ontwerpers geldt, adviseren wij echter al onze leden te investeren in het op peil houden en verbreden van kennis en vaardigheden.

Ook het volgen van onze cursussen / trainingen en het bijwonen van specifieke bijeenkomsten zijn aan te merken als passende bij- en nascholings-activiteiten. Op al onze certificaten staat het aantal studie-uren vermeld dat in het kader van bij- en nascholingsactiviteiten opgevoerd kan worden.

Ook kunnen we vanuit de BNO jaarlijks, op aanvraag en na het overleggen van het overzicht, jou een verklaring / certficaat afgeven waarop de in het daaraan voorafgaande jaar behaalde opleidingspunten/uren staan vermeld. Zo helpen we je direct verder!

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de WAT ligt bij de ingeschrevenen zelf. Meer informatie over de 'regeling bij-en nascholing' voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten vind je op de website van het Architectenregister.