#FAQ

BNO geeft eerstelijns advies, wat houdt dit in?

Als je lid bent van de BNO kun je met jouw zakelijke en juridische vragen terecht bij het team Advies van de BNO. De zakelijke en juridische adviseurs geven je dan eerstelijns advies.


Eerstelijns wil zeggen dat we je, deskundig en kosteloos, helpen om op zoek te gaan naar een oplossing of antwoord op jouw vraag. Vervolgens kun je met het advies zelf aan de slag en kijken we in de uitvoering waar nodig met je mee. 

We schrijven dus geen brieven voor je, voeren geen procedures of onderhandelingen en maken geen overeenkomsten op maat, maar denken wel met je mee over de inhoud van een brief of overeenkomst. Daarbij hebben we een groot aantal voorbeelddocumenten waar je mee aan de slag kan.


Vragen

De vragen die je aan het team Advies kunt stellen zijn uiteenlopend. Het zijn alle vragen waar je in de praktijk als ontwerper mee te maken kunt krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld vragen over offertes, auteursrecht, overeenkomsten of verdienmodellen. Ook arbeidsrechtelijke vragen en vragen die te maken hebben met privacy kun je voorleggen. 

Concreet kun je denken aan de volgende vragen:

  • Mijn opdrachtgever wil de Algemene voorwaarden BNO niet accepteren, wat kan ik nu doen?

  • Wij willen een nieuwe medewerker aannemen. Wat moet er in de arbeidsovereenkomst met de nieuwe medewerker worden geregeld?

  • Mijn potentiële opdrachtgever vraagt mij een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Wat zijn de risico’s als ik dat document onderteken?

  • Wil je mijn offerte bekijken die ik heb opgesteld om zeker te weten dat ik niks vergeten ben?

  • Mijn klant denkt dat het ontwerp van hem is en alle intellectuele eigendomsrechten bij hem liggen. Klopt dat wel?


Doorverwijzing

Als we merken dat er meer juridisch gespecialiseerde kennis nodig is dan kunnen we je doorsturen naar één van de advocaten die is aangesloten bij de Stichting Rechtshulp voor Ontwerpers. Dat kan bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan een overeenkomst op maat, maar ook wanneer je een gerechtelijke procedure moet voeren. 

Als we merken dat er meer zakelijk gespecialiseerde kennis nodig is dan kunnen we je doorsturen naar één van de coaches van de BNO. Op basis van een vrijblijvend gesprek kan de coach een indicatie geven van de kosten en het traject.