#FAQ

Hoe bindend is een mondelinge afspraak?

Soms kom je in een gesprek met je opdrachtgever al een en ander overeen zonder dat je dat op papier zet. Het is toch aan te raden om dat laatste later alsnog te doen.


In principe zijn mondeling, of zelfs stilzwijgend gemaakte afspraken juridisch geldig. Als er (wils)overeenstemming is, is een handtekening niet nodig. Wel zijn mondelinge afspraken moeilijk aan te tonen en is de kans op misverstanden groter. Daarom is het altijd beter om je afspraken zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Dat hoeft trouwens niet altijd met een contract; ook een e-mail of app-bericht waarin je de afspraken nog eens samenvat kan voldoende zijn.

Hoe groter de belangen, des te belangrijker is het dat alles schriftelijk wordt vastgelegd. Voor sommige zaken is het wél nodig om een schriftelijke overeenkomst te sluiten, zoals het verlenen van een exclusieve licentie en het overdragen van auteursrechten. Ook het van toepassing laten zijn van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk.