#FAQ

Hoe ga je om met meerwerk?

Soms moet je als ontwerper voor de uitvoering van een opdracht meer werk verrichten dan was voorzien. Dit meerwerk kun je niet zomaar in rekening brengen.


Meerwerk kan toe te rekenen zijn aan je opdrachtgever doordat hij tussentijds andere wensen heeft gekregen, materiaal te laat heeft aangeleverd of meer presentaties wilde dan was afgesproken. Voor dit soort meerwerk moet in principe extra worden betaald.

Ook kan het zijn dat je als ontwerper veel meer tijd in een opdracht steekt dan was geoffreerd en je een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Als verantwoordelijke voor het meerwerk moet jij dan de kosten dragen.

Verwacht je meerwerk, stel dan je opdrachtgever op tijd op de hoogte. Om meerwerk te kunnen factureren heb je namelijk wel goedkeuring nodig.