#FAQ

Is een concurrentiebeding in je arbeidscontract geldig?

Het is heel gebruikelijk dat een arbeidscontract een concurrentiebeding bevat. Maar dit mag niet in elk contract en ook niet te beperkend werken.


Het is heel gebruikelijk dat een arbeidscontract een concurrentiebeding bevat. Maar dit mag niet in elk contract en ook niet te beperkend werken. 

In veel arbeidscontracten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Werkgevers kunnen hiermee voorkomen dat werknemers tijdens of na hun dienstverband in het nadeel van de werkgever gebruikmaken van kennis en ervaring die bij hen is opgedaan.

Sinds 1 januari 2015 mag in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding worden opgenomen, behalve als de werkgever schriftelijk motiveert waarom dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. 

In principe is het concurrentiebeding geldig vanaf het moment dat het is getekend. Maar een werknemer kan de kantonrechter verzoeken het beding te matigen als het te beperkend blijkt te werken en het concurrentiebeding het ondernemerschap bijvoorbeeld voor een te lange tijd of een te groot gebied belemmert. De rechter kan de werknemer dan bovendien een vergoeding toekennen over de periode dat het beding van kracht is. 

Als er geen directe noodzaak is om een concurrentiebeding op te nemen, kan een relatiebeding ook voldoende zijn. Met een relatiebeding mogen werknemers de werkgever gedurende een bepaalde tijd na beëindiging van het dienstverband niet beconcurreren bij opdrachtgevers van de werkgever. Onder de huidige wet is nog onduidelijk of dit ook moet worden gemotiveerd. Als werkgever is het verstandig de noodzaak voor een relatiebeding dan ook te motiveren.