#FAQ

Je heb geen aangepast werk voor het reïntegratietraject van een zieke werknemer, hoe regel je dat?

Op basis van de Wet Poortwachter werken werkgever en werknemer samen met de arbodienst of arboarts om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.


Op basis van de Wet Poortwachter werken werkgever en werknemer samen met de arbodienst of arboarts om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. 

Als dat niet lukt in de oude functie, dan moet de werkgever passend werk aanbieden binnen het bureau, bijvoorbeeld met minder uren, een aangepaste werkplek of met een ander takenpakket. Eventueel kan de werkgever een andere functie aanbieden of de werknemer detacheren bij een andere werkgever. Het vinden van een werkplek bij een andere werkgever doen werkgever en werknemer samen, eventueel ondersteund door een reïntegratiebedrijf. De werknemer is verplicht om hieraan mee te werken.

Speciaal voor bureauleden vindt er vier keer per jaar een HRM-overleg plaats. Naast wet- en regelgeving komen onderwerpen aan bod als arbeidscontracten en -voorwaarden, bureaucultuur, belonings- en beoordelingssystemen en arbo-beleid. Uitwisseling en discussie staat centraal. Wil je aansluiten? Meld je dan aan bij Pascale Kos.