#FAQ

Kun je als ontwerper het logo van jouw opdrachtgever als merk deponeren?

Veel logo's worden als merk gedeponeerd. Het is niet gebruikelijk dat jij als ontwerper deze taak op je neemt en ook niet zonder risico’s.


Door een logo als merk te deponeren kunnen bedrijven ervoor zorgen dat een eventuele concurrent niet een gelijkend logo gaat gebruiken voor dezelfde soort producten of diensten. Het is logisch dat de registratie op naam van de opdrachtgever komt te staan.

We raden je af om de merkregistratie voor je opdrachtgever te verzorgen, want de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn als er iets misgaat. Laat de opdrachtgever voor de merkregistratie een merkengemachtigde inschakelen. Wijs de opdrachtgever er ook tijdig op, vóór het ingebruiknemen van een logo, dat het verstandig is om een onderzoek te laten doen of het merk wel beschikbaar is, en of er niet toevallig al andere, gelijkende merken zijn geregistreerd die oudere rechten hebben.

Ook al is een logo als merk gedeponeerd, het auteursrecht kan vaak gewoon in handen van de ontwerper blijven. Er rusten dan twee rechten op het logo: het merkenrecht, dat in handen is van de opdrachtgever, en het auteursrecht, dat bij de ontwerper rust. Natuurlijk moeten beide partijen elkaars rechten wel respecteren.