#FAQ

Moet je als ontwerpbureau met minder dan 250 medewerkers toch een verwerkingsregister hebben?

Als verwerker van privacygegevens ben je verplicht om een verwerkersregister aan te leggen. De wet maakt onder voorwaarden een uitzondering voor kleinere organisaties, maar ook die zullen vaak een dergelijk register moeten hebben.


Iedere ondernemer die persoonsgegevens verwerkt, moet een verwerkingsregister hebben waarin informatie staat over de persoonsgegevens die je verwerkt. In de wet staat dat iedere organisatie met meer dan 250 medewerkers een verwerkingsregister moet hebben. Organisaties met minder dan 250 medewerkers moeten er een hebben als er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt of als er persoonsgegevens worden verwerkt waarvan de verwerking niet incidenteel is.

In de praktijk zijn verwerkingen zelden incidenteel. Misschien verwerk je geen bijzondere persoonsgegevens, maar iedereen verwerkt al gauw persoonsgegevens van klanten, opdrachtgevers, relaties en medewerkers.

We hebben een voorbeelddocument opgesteld voor een verwerkingsregister voor de ontwerppraktijk.