#FAQ

Moet je als ontwerper een functionaris voor de gegevensbescherming hebben?

Onder de nieuwe AVG zijn organisaties in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Voor de meeste ontwerpers zal dit niet gelden.


Ontwerpers en ontwerpbureaus zullen over het algemeen geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) nodig hebben. Alleen overheidsinstellingen en bedrijven die aan stelselmatige observatie doen, of grootschalig bijzondere / strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. De wet stelt daar vervolgens nog allerlei eisen aan.