#FAQ

Moet je als ontwerper een verwerkersovereenkomst sluiten met de drukker?

Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen een verantwoordelijke en een verwerker, dan moet een verwerkersovereenkomst worden gesloten. De verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat dit gebeurt.


Vaak zijn er persoonsgegevens opgenomen in materiaal dat je hebt ontworpen en dat naar de drukker gaat. Je krijgt bijvoorbeeld een bestand met persoonsgegevens voor visitekaartjes. Dit bestand sla je meestal op en bewaar je voor als de klant later nieuwe kaartjes of aangepaste kaartjes wil laten drukken en neem je vervolgens op in jouw ontwerp.

Omdat je handelt in opdracht van de opdrachtgever en deze het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking, ben jij verwerker en moeten jullie een verwerkersovereenkomst sluiten. De drukker krijgt door jou toegang tot deze persoonsgegevens en verwerkt deze. Daarmee is de drukker een subverwerker en moet met deze partij een subverwerkersovereenkomst worden gesloten.

In de verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever moet zijn geregeld onder welke voorwaarden je deze subverwerker mag inschakelen. In ieder geval moet de subverwerker aan dezelfde verplichtingen voldoen die jij als verwerker hebt afgesproken met de verantwoordelijke.