#FAQ

Moet je als ontwerper of ontwerpbureau een Privacy Impact Assessment uitvoeren?

Met de invoering van de AVG is het voor sommige bedrijven verplicht de risico’s op het gebied van privacy in kaart te brengen. Ontwerpers zullen hier niet snel mee te maken krijgen.


Ontwerpers en ontwerpbureaus zullen over het algemeen geen Privacy Impact Assessment (PIA) hoeven uit te voeren. Alleen wanneer je een nieuwe technologie gaat toepassen met een hoog risico voor de privacy ben je verplicht om een PIA te doen. Voorafgaand aan een project breng je dan de privacyeffecten in kaart. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het ontwikkelen van een nieuw ICT-systeem voor klantinformatie of een nieuwe manier van analyseren of profileren van mensen.

Het doel van een PIA is om vooraf risico’s voor de privacy in kaart te brengen, en maatregelen te bedenken waarmee deze zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt.