#FAQ

Moet je voor iedere opdracht een aparte verwerkers- of subverwerkersovereenkomst sluiten?

Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen een verantwoordelijke en een verwerker, dan moet een verwerkersovereenkomst worden gesloten. Ook doorlopende verwerkersovereenkomsten bestaan.


Als je vaker persoonsgegevens verwerkt voor een opdrachtgever die volgens de AVG geldt als verantwoordelijke, dan kun je met de deze partij een doorlopende verwerkersovereenkomst sluiten. Het is wel van belang om per opdracht te bekijken welke persoonsgegevens je ontvangt, voor welk doel en wat je ermee gaat doen en dit ook telkens vast te leggen, bijvoorbeeld als bijlage bij de doorlopende verwerkersovereenkomst.

Als je met subverwerkers werkt, denk aan drukkers, cloud-services of hosting-partijen, en je hebt met deze partijen een (sub)verwerkersovereenkomst gesloten, dan kun je deze in een lijst opnemen en als bijlage aan de verwerkersovereenkomst hangen die je met de verantwoordelijke, je opdrachtgever, sluit. Alleen wanneer je dan van die lijst afwijkt en een andere subverwerker wilt inschakelen, moet je opnieuw om toestemming van de verantwoordelijke vragen. Let er wel op dat de verplichtingen uit de verwerkersovereenkomst met de verantwoordelijke overeenkomen met de verplichtingen die jij met de subverwerkers afspreekt.