#FAQ

Waar moet ik aan denken als ik ga samenwerken?

Ontwerpers zoeken elkaar steeds meer op en gaan samenwerken. Ook als je samenwerkt is het verstandig om afspraken vast te leggen.


Hierbij is het belangrijk om jezelf eerst de volgende vraag te stellen: is dit daadwerkelijk een samenwerking of heb ik te maken met een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie? Dit laatste zal vaak het geval zijn als een derde partij jou benadert voor het verrichten van jouw gebruikelijke ontwerpdiensten.

In een dergelijke situatie zal het veel logischer zijn dat je werkt met een offerte en algemene voorwaarden of een opdrachtovereenkomst, in plaats van met een samenwerkingsovereenkomst. Door de relatie op een juiste manier te definiëren voorkom je dat onnodig bepaalde risico’s en verantwoordelijkheden bij jou komen te liggen. 


Samenwerkingsovereenkomst

Ben je tot de conclusie gekomen dat jij te maken hebt met een samenwerking, bijvoorbeeld omdat je samen met twee of meer ontwerpers een project gaat opzetten, dan is het verstandig om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Hierin leg je onder andere vast wat het doel is van de samenwerking, wie welke rol gaat vervullen, wie wat inbrengt en hoe de opbrengsten verdeeld gaan worden.

Een samenwerkingsovereenkomst is echt maatwerk; de afspraken die je met elkaar maakt hangen immers helemaal af van de achtergrond van alle partijen en van het project waaraan jullie gaan werken. Voorafgaand aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst is het goed als alle partijen in ieder geval een duidelijk idee hebben over de volgende onderwerpen: 

  • Wat is mijn belang bij het project en wat wil ik met het ontwikkelde product/resultaat?

  • Wat gaat mijn rol binnen het project precies zijn en welke rol gaat de andere partij vervullen?

  • Wat breng ik in aan kennis en middelen in het project en wat brengt de andere partij in?

  • Waar liggen de (intellectuele) eigendomsrechten en wat mag mijn partner met het resultaat? 

Wij stellen een voorbeeldsamenwerkingsovereenkomst beschikbaar die je als uitgangspunt kunt gebruiken. Hierin zijn standaard onderwerpen geregeld zoals de duur van de overeenkomt en beëindiging, afspraken over intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, overmacht en aansprakelijkheid. Zoals gezegd, een samenwerkingsovereenkomst is maatwerk. Het is dus aan jou om samen met je samenwerkingspartner jullie concrete samenwerking vorm te geven.

Ben je lid van de vereniging dan is de voorbeeldsamenwerkingsovereenkomst op te vragen via juridischadvies@bno.nl. We denken daarnaast graag met je mee over de concrete invulling van jouw samenwerking.