#FAQ

Wanneer ben je volgens de AVG als ontwerper verantwoordelijke en wanneer verwerker?

De AVG maakt onderscheid tussen verantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens. Maar wanneer ben je wat?


Iedere ondernemer verzamelt bewust of onbewust persoonsgegevens van anderen. Als werkgever beschik je over de persoonsgegevens van je werknemers. Als bedrijf verzamel je gegevens van opdrachtgevers, klanten en relaties. Daarbij bepaal je ook het doel en de middelen van de verwerking, en daarmee ben je dus volgens de AVG verantwoordelijke. Denk aan het verzamelen van e-mailadressen voor het verzenden van een nieuwsbrief (doel) via het programma MailChimp (middel).

Als je persoonsgegevens van of via een opdrachtgever ontvangt of daar toegang toe hebt, en je krijgt de opdracht van de verantwoordelijke om bepaalde persoonsgegevens te bewerken waarbij de verantwoordelijke het doel en de middelen bepaalt, dan ben je volgens de AVG verwerker. Denk aan het hosten van een website voor een opdrachtgever, waarin persoonsgegevens van bezoekers worden verzameld. De opdrachtgever bepaalt welke gegevens voor welk doel worden verzameld. Jij bewaart deze alleen op je server.

Als ontwerper of ontwerpbureau kun je zowel verantwoordelijke als verwerker zijn, ook tegelijkertijd.