#FAQ

Wanneer is het verstandig om met freelancers te werken of te kiezen voor een extra vaste kracht?

Informatie over de verschillende factoren die meespelen bij de keuze voor een freelancer of vaste kracht.


Ondernemers kiezen ervoor om mensen in vaste dienst te nemen als de persoon in kwestie direct bij kan dragen aan de waardecreatie voor meerdere klanten. Met andere woorden, als een ontwerper specifieke kennis of ervaring heeft waarmee het bureau weer nieuwe opdrachten kan binnenhalen en uitvoeren.

Als het gaat om mensen die je bijvoorbeeld nodig hebt voor de back-office van je organisatie, zoals een boekhouder, of voor tijdelijke werkzaamheden, dan kijk je of het een kostenbesparing of tijdsbesparing oplevert.

Het voordeel van werken met freelancers is dat je meer flexibel bent, minder verplichtingen hebt, maar ook minder zekerheid dat de freelancer ook altijd beschikbaar zal zijn. Wat in jouw situatie het verstandigst is, is dus van verschillende factoren afhankelijk.


HRM-overleg voor BNO-bureauleden

Speciaal voor bureauleden vind er vier keer per jaar een HRM-overleg plaats. Naast wet- en regelgeving komen onderwerpen aan bod als arbeidscontracten en -voorwaarden, bureaucultuur, belonings- en beoordelingssystemen en arbo-beleid. Uitwisseling en discussie staat centraal. Wil je aansluiten? Meld je dan aan bij pascale@bno.nl.