#FAQ

Wanneer moet je een medewerker een vast contract aanbieden?

Meer informatie over tijdelijke contracten en vaste dienstverbanden.


Je mag een medewerker drie keer een tijdelijk contract aanbieden met een maximale totale duur van drie jaar (36 maanden). Deze zogenaamde ketenregeling houdt in dat bij de vierde keer verlengen of in totaal een arbeidsduur van meer dan drie jaar, er een vast dienstverband ontstaat, tenzij een tussenperiode van 6 maanden + 1 dag in acht wordt genomen. 

Lees meer over waar je op moet letten, en wat je wel en niet kan regelen, in het voorbeeldocument 'Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd' en het white paper 'Het aangaan van een arbeidsovereenkomst'.