#FAQ

Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi?

Als je geen jurist bent valt het niet altijd mee om alle juridische termen uit elkaar te houden. En dan zijn er ook nog eens begrippen die hetzelfde betekenen, zoals patent en octrooi.


Patent en octrooi zijn hetzelfde. Patent is namelijk de Duitse en Engelse benaming voor een octrooi. Octrooien zijn aan te vragen op technische uitvindingen, maar rusten niet alleen op ingewikkelde machines. Ook op bijvoorbeeld inventieve (technische) verpakkingen kun je octrooi aanvragen.

Heb je een inventief ontwerp waarvan je denkt dat het in aanmerking komt voor een octrooi, dan is het verstandig om direct een octrooigemachtigde in te schakelen. Houd je vinding in ieder geval geheim voor anderen! Als het al in de openbaarheid is geweest, is het ontwerp niet meer nieuw en kan het niet meer als octrooi worden beschermd.

Een octrooiregistratie kan per land of voor de EU worden aangevraagd, en biedt voor maximaal twintig jaar bescherming. De kosten kunnen aanzienlijk zijn. Op de website van RVO vind je onder meer een kostencalculator en een stappenplan.