#FAQ

Welke verzekeringen zijn er en welke zijn verplicht?

Overzicht van verplichte en niet-verplichte verzekeringen.


Met een verzekering probeer je de financiële gevolgen van een risico af te dekken. Voor ontwerpers die in loondienst werken heeft de Nederlandse overheid een deel van die verzekeringen gereguleerd zodat het inkomen gegarandeerd is ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid. Voor ontwerpers die als zelfstandig ondernemer werken is dat niet volledig gereguleerd en is het raadzaam dat zoveel mogelijk zelf te organiseren.


Verplichte verzekeringen

Volksverzekeringen

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. De premie wordt automatisch door je werkgever ingehouden als je in loondienst werkt. Zelfstandig ondernemers betalen de premie middels een aanslag van de inkomstenbelasting.

Werknemersverzekeringen

Iedereen die in Nederland in loondienst werkt, is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De premie wordt door je werkgever automatisch ingehouden op je loon.

Ziektekosten

Met een basisverzekering ben je onder andere verzekerd voor geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen, geneesmiddelen, medisch specialisten, verloskundigen en verblijf in een ziekenhuis. Je moet zelf deze verzekering afsluiten bij een verzekeraar naar keuze.

Wettelijke aansprakelijkheid

Met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of WA-verzekering ben je verzekerd als je met je auto schade aan anderen veroorzaakt. De andere partij kan rechtstreeks bij jouw verzekeraar aankloppen voor een schadevergoeding. De verzekering is ook geldig als je een ander (met jouw toestemming) in jouw auto laat rijden. Deze verzekering moet je zelf afsluiten bij een verzekeraar naar keuze.

Arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluit je als ondernemer af zodat je bij (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid niet zonder inkomen komt te zitten. De exacte invulling van deze verplichte verzekering is nog niet duidelijk. Het kabinet werkt momenteel aan de invulling.


Niet-verplichte verzekeringen

Naast de verplichte verzekeringen kan je zelf aanvullende verzekeringen afsluiten bij een verzekeraar naar keuze. We beperken ons hier tot een overzicht van de meest gangbare verzekeringen. Per ondernemer zijn de bedrijfsrisico’s echter verschillend.

Ziekteverzuim

Deze verzekering is van belang voor werkgevers. De verzuimverzekering vangt de financiële risico’s op wanneer er onverhoopt een medewerker uitvalt. Werkgevers zijn niet verplicht om zich te verzekeren. Ze moeten zich echter wel houden aan de Arbeidsomstandighedenwet waarin o.a. een ziekteverzuimverzekering wordt aangeraden. 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Hiermee verzeker je het financiële risico voor fysieke schade, bijvoorbeeld schade aan bezittingen en schade aan een persoon, geleden door derden waarvoor je aansprakelijk bent, zoals je klanten en je (eventuele) werknemers. Heb je een stagiaire? Check dan bij je verzekeraar of die meeverzekerd is.

Beroepsaansprakelijkheid

Met deze verzekering dek je de schade die je oploopt als je aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout. Je geeft bijvoorbeeld een verkeerd advies aan je klant waardoor deze een financieel verlies leidt. De verzekering geldt zowel voor jezelf als voor je medewerkers. Doet zich een lastige situatie voor en verwacht je een conflict of claim? Bel dan direct je verzekeraar voor overleg en wacht niet tot de claim er ligt.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering verzekert je van ondersteuning van juristen en advocaten bij een geschil.


Collectieve verzekeringspakketten

De BNO is een samenwerking aangegaan met twee verzekeringsmakelaars Schouten Zekerheid en Aon, ieder met zijn eigen specialisme: 

Schouten Zekerheid

BNO biedt haar leden in samenwerking met Schouten Zekerheid een collectief verzekeringspakket aan. Je kan gebruik maken van de collectieve ledenkorting door het BNO-collectiviteitsnummer door te geven aan Schouten Zekerheid. 

Lees hier meer over het aanbod 

Aon verzekeringen

Aon is specialist in verzekeringen voor interieurarchitecten en -ontwerpers en al vele jaren de trouwe assurantiepartner van onder meer de BNA. Zij bieden expertise, maatwerk en inkoopkracht. Zodra er iets verandert in wet- en regelgeving of aansprakelijkheden, wordt er direct een passende oplossing ontwikkeld. 

Lees hier meer over het aanbod


FAQ's