#FAQ

Wie betaalt een training en/of opleiding die je volgt tijdens je dienstverband?

Als werknemer is het zowel voor je eigen carrière als voor je werkgever van belang om voortdurend bij te leren. Maar wie betaalt nu jouw training, opleiding of bijvoorbeeld congresbezoek?


Sinds 2015 heeft de werkgever de verplichting de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Dat betekent dat je werkgever daarvoor arbeidstijd ter beschikking moet stellen en de kosten moet vergoeden.

Als de studie niet noodzakelijk maar wel in het belang van het werk is, zal je werkgever over het algemeen bereid zijn de kosten te dragen. Wel zal hij waarschijnlijk in een opleidingsovereenkomst willen vastleggen dat de kosten bij voortijdig vertrek (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald.

Overleg dus en maak duidelijke afspraken.