#Nieuws

17.02.2021

10 miljoen euro voor creatieve industrie

Minister van OCW stelt eenmalig ruim 10 miljoen euro extra beschikbaar aan het Stimuleringsfonds.


Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim 10 miljoen euro extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld.

In totaal zal het Stimuleringsfonds hiermee in 2021 zo'n 150 extra talenten kunnen ondersteunen en enkele honderden opdrachten mogelijk maken waarbij met inzet van ontwerpkracht een concrete bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Tevens wordt een aanvullende bijdrage verstrekt aan meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en extra budget toegevoegd aan enkele subsidieregelingen voor makers. Dit alles om de nadelige gevolgen van de covid-19-crisis het hoofd te kunnen bieden.


Vouchers Ruimtelijk Ontwerp

Het Stimuleringsfonds start op 1 april 2021 een voucherregeling voor decentrale overheden en semi-publieke organisaties waarbinnen zij een afgebakende opdracht voor ontwerpend onderzoek aan een ontwerper, collectief of coalitie kunnen verlenen, binnen bepaalde thematische lijnen die aansluiten op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een voorwaarde is dat opgebouwde kennis zoveel mogelijk publiek beschikbaar wordt gesteld. Voor deze regeling is in 2021 zo'n 5 miljoen euro beschikbaar.  


Bouwen aan talent

Het Stimuleringsfonds creëert in 2021 tevens minimaal 100 plekken binnen de Regeling Bouwen aan talent voor young professionals in de ontwerpdisciplines die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ervaren ontwerpbureaus. Met een extra investering van een kleine 2 miljoen euro beoogt het fonds hiermee de aansluiting van recent afgestudeerden met het werkveld te verstevigen. In de lente wordt de nieuwe Open Oproep Bouwen aan talent uitgezet. Bovendien is het aantal éénjarige beurzen dat binnen de Regeling Talentontwikkeling kan worden gehonoreerd opgehoogd tot 50.