#Nieuws

28.06.2022

6 miljoen voor innovatie in creatieve sector

Het ICE consortium waar onze eigen Federatie Creatieve Industrie onderdeel van is, ontvangt een opstartsubsidie om de innovatiekracht van de Europese creatieve industrie een boost te geven.


Beeld: DeepMind (Unsplash)


Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) versterkt sinds 2008 de innovatiecapaciteit van Europa. Zij ondersteunt o.a. pan-Europese partnerships; de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's). Deze bestaan uit toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten die zich elk toeleggen op het oplossen van een dringende mondiale uitdaging, van klimaatverandering tot gezondheid en hernieuwbare energie.

Tot dusver heeft het EIT negen KIG's opgericht, waarvan de nieuwste ‘EIT Cultuur & Creativiteit’ is. Deze nieuwe KIG heeft als doel om de Culturele en Creatieve Sectoren en Bedrijfstakken (CCSI) te helpen zich te herstellen en concurrerender, duurzamer en productiever te worden.

Deze nieuwe KIG is onlangs gegund aan het ‘Innovation by Creative Economy’ consortium (ICE) waar Nederland deel van uitmaakt met o.a. Fabrique, Philips Design, Erasmus Universiteit Rotterdam, European Cultural Foundation en Europeana. Amsterdam zal gaan functioneren als Co-Location Centre voor Noordwest Europa. De Federatie Creatieve Industrie (waaronder BNO) heeft als enige nationale organisatie een plek in de governing board.


6 miljoen euro

Het ICE consortium krijgt de beschikking over 6 miljoen euro om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan en heeft als missie:

“to inspire and facilitate collaborative innovation in the Cultural and Creative Sectors​ ​and Industries (CCSI). From culture to communities, creatives to capital, small and large entrepreneurs to markets,​ ​imagination to technology, EIT Culture & Creativity will strengthen innovation and power Europe’s green and digital​ ​transformatio​n​.”


Doelen

EIT Culture & Creativity heeft als doel om uiteindelijk in 2030 het volgende te hebben bereikt:


  • 1 .500 afgestudeerden van programma's met een EIT-merk;

  • 44.000 vakmensen bijgeschoold in 200 cursussen;

  • 400 geteste innovaties, 155 op de markt gebrachte innovaties, 5500 IP-vermeldingen;

  • 1 .100 organisaties ondersteund om hun activiteiten uit te breiden en hun bereik te vergroten;

  • 80 miljoen euro geïnvesteerd in startende ondernemingen, waarbij 200 nieuwe bedrijven werden opgericht;

  • 250 initiatieven die de identiteit, waarden en cultuur van de EU bevorderen en vieren;

  • 100 door CCSI gestuurde gemeenschaps(re)generatie-initiatieven;

  • 1.800 CCSI-organisaties getransformeerd om meer digitaal, groen en sociaal te zijn.