#Nieuws

04.03.2021

Algemene voorwaarden BNO 2021 nu online

We hebben de Algemene voorwaarden uit 2013 een update gegeven zodat deze weer voldoen aan nieuwe regelgeving.


Er is een nieuwe versie van de Algemene voorwaarden van de BNO beschikbaar. We hebben de Algemene voorwaarden uit 2013 een update gegeven zodat deze weer voldoen aan nieuwe regelgeving.


Wat is er gewijzigd?

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen we je naar het document Overzicht wijzigingen Algemene voorwaarden 2013-2021. De belangrijkste toevoegingen bestaan uit het nieuwe artikel over overmacht en over privacy. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd om de leesbaarheid te verbeteren. Daarnaast zijn ook de aanvullende voorwaarden voor verschillende ontwerpdisciplines aangepast. Denk hierbij aan aanvullende voorwaarden voor industrieel ontwerp of digitaal ontwerp. Het betreft hier met name tekstuele wijzigingen.


Hoe gebruik ik de voorwaarden?

In de Handleiding Algemene voorwaarden BNO lees je alles over hoe je de Algemene voorwaarden moet gebruiken. Het is geen probleem als je voor lopende opdrachten gebruik blijft maken van de Algemene voorwaarden uit 2013. We adviseren om de nieuwe versie van de voorwaarden te gaan gebruiken bij toekomstige opdrachten.


Informeer je opdrachtgevers!

Let op, als je de nieuwe versie van de voorwaarden wilt gebruiken bij nieuwe opdrachten voor bestaande opdrachtgevers, dan moet je jouw opdrachtgevers daarover informeren. Deze nieuwe versie wordt dus niet automatisch van toepassing op nieuwe opdrachten voor bestaande opdrachtgevers. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld de volgende tekst gebruiken:

"Op onze offerte en overeenkomsten die wij met u sluiten verklaren wij altijd de Algemene voorwaarden van de BNO van toepassing. Deze voorwaarden zijn in maart 2021 aangepast en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door de BNO. Deze voorwaarden, die in het vervolg op onze relatie van toepassing zullen zijn, treft u bijgaand aan."


Vragen?

Heb je vragen? Stuur dan een email naar juridischadvies@bno.nl.